Dijaki GVŠ

Dijaki BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole

URA

ZVONJENJE
0. ura 7.10 - 7.55
1. ura  8.00 – 8.45
2. ura  8.50 – 9.35
3. ura  9.40 – 10.25
odmor  10.25 – 10.30
malica 10.25 - 11.05
4. ura  10.30 – 11.15 (v pritličju) ali 11.05 - 11.50 (v prvem nadstropju)
odmor 11.50 - 11.55
malica 11.15 - 11.55
5. ura  11.55 –12.40
6. ura  12.45 – 13.30
7. ura  13.35 – 14.20
8. ura  14.25 – 15.10
9. ura  15.15 – 16.00

OCENJEVALNA OBDOBJA

OCENE ZAKLJUČENE

1. ocenjevalno obdobje

do 14. januarja 2022

2. ocenjevalno obdobje za četrte letnike 

do 20. maja 2022

2. ocenjevalno obdobje

do 23. junija 2022

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

25. oktober–29. oktober 2021

jesenske počitnice

31. oktober 2021

dan reformacije

1. november 2021

dan spomina na mrtve

24. december 2021

dan BIC Ljubljana

25. december 2021

božič

26. december 2021

dan samostojnosti in enotnosti

27. december 2021–31. december 2021

novoletne  počitnice

1. januar–2. januar 2022

novo leto

8. februar 2022

slovenski kulturni praznik

21. februar–25. februar 2022

zimske počitnice

18. april 2022

velikonočni ponedeljek

27. april 2022

dan boja proti okupatorju

28. april–29. april 2022

prvomajske počitnice

1. maj–2. maj 2022

praznik dela

POGOVORNE URE V ČASU ŠOLE NA DALJAVO

Dijaki se lahko v času pouka naročite na pogovorne ure tako, da učitelju pošljete elektronsko sporočilo.

UČITELJI

URNIK A

URNIK B

Alja BORDON

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Mojca CIGLER

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Tadej CVENK

sreda, predura

sreda, predura

Rok  DEMIČ

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Tine ELERŠEK

torek, predura

torek, predura

mag. Urška ENIKO

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Karla FERLIC

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Lidija GNIDOVEC

torek, 8. ura

četrtek, 8. ura

Alenka GOLOB KOMAN

petek, 8. ura

petek, 8. ura

mag. Emil GRAH

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Lilijana GROS

petek, 8. ura

petek, 8. ura

Suzana HAJDINJAK

torek, predura ali 8. ura

torek, predura ali 8. ura

Tjaša KLEMEN

/

/

dr. Jurij KOČAR

petek, predura

petek, predura

Tadeja KOLAR

ponedeljek, 8. ura

torek, 8. ura

dr. Metod KOVAČIČ

četrtek, 8. ura

četrtek, 8. ura

Vesna KRAMBERGER

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

mag. Maja KUHAR

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Suzana MAKARIĆ

petek, predura

petek, predura

Žiga MASLO PLEČNIK

sreda, predura

sreda, predura

Marjana MASTINŠEK-ŠUŠTAR

torek, predura

torek, predura

Bianka MERTELJ

ponedeljek, 8. ura

ponedeljek, 8. ura

Urša METELKO

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Monika MORATO

torek, predura

torek, predura

Aliana MOSCATELLO

sreda, predura

sreda, predura

Katarina NARED-VOLAVŠEK

ponedeljek, predura

ponedeljek, predura

 Žiga ORAŽEM

četrtek, 7. ura

torek, predura

Andreja PETEK

sreda, predura

sreda, predura

Urška PETEK

ponedeljek, 7. ura

ponedeljek, 7. ura

Maja PODVORNIK

torek, 8. ura

torek, 8. ura

Tatjana POSAVEC

četrtek, predura

četrtek, predura

Jože PREMRU

četrtek, predura

četrtek, predura

mag. Jože PROSENIK

ponedeljek, 8. ura

ponedeljek, 8. ura

Darja RIZMAL

ponedeljek, predura

ponedeljek, predura

Nina ROZMAN

ponedeljek, 8. ura

ponedeljek, 8. ura

Nina SITAR

ponedeljek, 8. ura

ponedeljek, 8. ura

Andrej STRAJN

torek, predura

torek, predura

Jasna ŠČEK

petek, 8. ura

petek, 8. ura

Laura ŠPIK

ponedeljek, predura

četrtek, 8. ura

dr. Maja ŠTEKOVIČ

sreda, predura

četrtek, 1. ura

Eva TASIČ

sreda, 8. ura

sreda, 8. ura

Mihaela TERKOV

četrtek, 8. ura

četrtek, 8. ura

Kristina ZAKRAJŠEK

torek, predura

torek, predura

mag. Bogdan ZDOVC

ponedeljek, predura

ponedeljek, predura

Adela ŽIGERT

petek, predura

petek, predura

Govorilne ure tajnice splošne mature v šolskem letu 2021/2022

Govorilne ure so ob sredah od 11.55 do 12.40 ali po dogovoru. Za dogovor pišite na urska.eniko@bic-lj.si

Koledar splošne mature 2022
Maturitetna pravila, potek mature in ocenjevanje: 

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku in ocenjevanju na splošni maturi dobite na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra: http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Izpitni red na pisnih izpitih

(Pravilnik o splošni maturi, UL RS, št. 29/08 )

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo v šolski avli 30 minut pred začetkom izpita (ob 8.30).

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.

Drugega in tretjega dela izpita ne sme zamuditi.

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati in motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izboljšanje ocen in popravljanje negativnih ocen splošne mature 

(Zakon o maturi, UL RS 1/2007)

Izboljšanje ocen:

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena.  (40.člen)

Popravljanje negativnih ocen splošne mature:

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju splošne mature na isti šoli. (41.člen)

Obrazci za prijavo

Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Plačilo splošne mature

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka, ob prijavi obvezno predložijo fotokopijo potrdila o plačilu. Vse informacije v zvezi s plačilom dobite na povezavi: Plačilo na RIC in Plačilo na BIC

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2021/2022 
INFORMACIJE O POKLICNI MATURI 2021/2022 
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja. Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote (Izdelek ali storitev ali zagovor) je zapisan v naslednjem dokumentu: 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki