BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

BIC LJUBLJANA, Gimnazija in veterinarska šola

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola se nahaja v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi šolsko veterinarsko ambulantno, šolski vivarij, knjižnico, kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano. Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju. Veterinarski tehnik je program, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi. Življenje in delo v šoli je obogateno z vrsto dejavnosti in projekti, s katerimi vstopamo tako v slovenski kot v evropski prostor. Znani smo po zanimivi ponudbi izbirnih športov (veslanje, hokej, žongliranje), različnih večdnevnih dejavnostih (jahalni, kolesarski, pohodniški, smučarski in medpredmetni vikendi), naravoslovnem raziskovalnem taboru in drugih pestrih interesnih dejavnostih. Naši dijaki prejemaj odlične uvrstitve na Krkinih nagradah. Posebno pozornost namenjamo tudi projektnim nalogam s področja biotehnologije. Naš cilj je, da mlade ljudi, pripravljene in z uspešno opravljeno maturo, pospremimo v življenje. Ob tem stopamo skupaj z roko v roki tudi z njihovimi starši.

Korenine veterinarskega šolstva segajo v konec 18. stoletja, ko je veterinarska stolica postavila temeljni kamen veterinarskemu izobraževanju na Slovenskem. Na pobudo Kranjske kmetijske družbe je bila leta 1848 ustanovljena živinozdravniška in podkovska šola, ki je pričela z izobraževanjem dve leti kasneje. Pouk je potekal v slovenskem jeziku. Šola je v tej ali oni obliki delovala z daljšimi ali krajšimi prekinitvami, nekaj času tudi v Kamniku. Leta 1981 se je preimenovala v Srednjo agroživilsko šolo in takrat je izobraževanje razširila tudi na druge programe. Ko je bila leta 1991 zgrajena nova zgradba, se je šola znova vrnila v Ljubljano. Z nadaljnjim širjenjem programov in dejavnosti ter z izgradnjo še ene šolske stavbe (leta 2005) se je razvila v sodoben šolski center – Biotehniški izobraževalni center Ljubljana s štirimi organizacijskimi enotami.

PRELISTAJ PUBLIKACIJO BIC LJUBLJANA, GIMNAZIJE IN VETERINARSKE ŠOLE

Pozdravljeni!

Marjana Mastinšek-Šuštar

Na naši šoli smo posebni ljudje, tako dijaki kot profesorji. In živalce mnogih vrst. Smo drugačni od drugih, pogosto v družbi s plazilci, glodavci, štirinožci, in to v prostem času, kdaj tudi med poukom. To, da komu kaj »pokuka« izza rokava ali iz kapuce, pri nas ni nič nenavadnega. Sicer pa, vabimo vas, da se sprehodite skozi našo šolo, se pogovorite z našimi dijaki in učitelji. Videli boste, da imamo tudi več specialnih učilnic, v katerih dijaki izvajajo laboratorijsko delo in se pripravljajo na delo z živalmi. Preko projektnega dela se gimnazijci četrtih letnikov spoznajo z zahtevnejšimi izzivi, s kakršnimi se srečujejo mnogi šele v času študija. Del naloge izvedejo skupaj z zunanjimi mentorji v laboratorijih različnih fakultet in v pomembnih raziskovalnih ustanovah. Z nalogami kandidirajo tudi na različnih razpisih in da je njihovo delo izjemno, pričajo mnoge nagrade. Veterinarske tehnike bomo že drugo leto zapored odpeljali na Ciper na delovno prakso, tečejo pa tudi pogovori o izmenjavi dijakov z Irsko pa o dvotedenski delovni praksi v Italiji. Dijaki obeh programov in učitelji se družimo tudi ob različnih večdnevnih dejavnostih: nekateri na razrednem taboru, drugi pri tretji uri športne vzgoje (na tridnevnem pohodništvu ali gorništvu, smučanju, kolesarjenju in na jahalnem vikendu itd.). Pomembna nam je ljubezen do živali, trudimo se tudi za prijazne in spoštljive odnose med ljudmi. Želimo si, da bi dijaki ob koncu izobraževanja nesli s seboj ne le znanje, ki je danes dosegljivo na vsakem koraku, temveč da bi skozi šolanje doumeli pomen znanja in vrednot.

Marjana Mastinšek-Šuštar, ravnateljica

BIC LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA

Uroš Verbovšek, univ. dipl. soc. ped.

Tel.: 01/28 03 705

E-naslov: uros.verbovsek@bic-lj.si

VIRTUALNE POGOVORNE URE

Dijaki in starši dijakov, ki obiskujejo progam veterinarski tehnik ali tehniška gimnazija na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli, se lahko v času pouka na daljavo naročite na pogovorne ure preko videokonference.

REZERVIRAJTE TERMIN POGOVORNIH UR.

Kdaj me lahko obiščete? Vsak dan med 8. in 14.30 uro (trenutno zaradi šole na daljavo ni mogoče)

Kratek pogovor lahko opravite kadarkoli v času uradnih ur, za daljše pogovore pa se naročite.

Šolska svetovalna služba je namenjena dijakom, njihovim staršem in profesorjem. Naš skupni cilj je znanje, dober učni uspeh ter strokovna in osebnostna rast dijakov. Pri doseganju teh ciljev pogosto naletimo na težave. In takrat vam bom prisluhnil, pomagal poiskati ustrezne poti iz stisk ter vam nudil oporo in razumevanje.

Vas zanima število oddelkov po programih, pomembni datumi in spodnje meje vpisa v prejšnjih šolskih letih?
PREVERITE AKTUALNE PODATKE O VPISU V 1. LETNIK

Do 25. 4. 2022 (do 14. ure) lahko devetošolke in devetošolci prenašajo prijave v vse programe, tudi tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Postopek prenosa prijav je naslednji:

1) Izpolnite obrazec

2) Obrazec skenirajte ali fotografirajte.

3) Skeniranega oz. fotografijo obrazca pošljite na e-naslov: uros.verbovsek@bic-lj.si

Vašo prijavnico bomo po pošti poslali na šolo, kamor želite prenesti prijavo.

Stanje prijav v programih po slovenskih srednjih šolah lahko od 8. 4. 2022 po 16. uri najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko »Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole«.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Ministrstvo stanje o vpisu dnevno posodablja.

PRIIMEK IN IME

 E-poštni naslov

Bordon Alja

 alja.bordon@bic-lj.si

Cigler Mojca

 mojca.cigler@bic-lj.si

Cvenk Tadej

 tadej.cvenk@bic-lj.si

Demič Rok

 rok.demic@bic-lj.si

Eleršek Tine

 tine.elersek@bic-lj.si

Mag. Eniko Urška

 urska.eniko@bic-lj.si

Ferlic Karla

 karla.ferlic@bic-lj.si

Gnidovec Lidija

 lidija.gnidovec@bic-lj.si

Golob Koman Alenka

 alenka.golob-koman@bic-lj.si

Mag. Grah Emil

 emil.grah@bic-lj.si

Gros Lilijana

 lilijana.gros@bic-lj.si

Hajdinjak Suzana

 suzana.hajdinjak@bic-lj.si

Jakopič Strnišnik Nada

 nada.jakopic-strnisnik@bic-lj.si

Klemen Tjaša

 tjasa.klemen@bic-lj.si

Dr. Kočar Jurij

 jurij.kocar@bic-lj.si

Kolar Tadeja

 tadeja.kolar@bic-lj.si

Dr. Kovačič Metod

 Metod.kovacic@bic-lj.si

Kramberger Vesna

 vesna.kramberger@bic-lj.si

Mag. Kuhar Maja

 maja.kuhar@bic-lj.si

Makarić Suzana

 suzana.makaric@bic-lj.si

Maslo Plečnik Žiga

 ziga.maslo-plecnik@bic-lj.si

Mertelj Bianka

 bianka.mertelj@bic-lj.si

Metelko Urša

 ursa.metelko@bic-lj.si

Morato Monika

 monika.morato@bic-lj.si

Moscatello Aliana

 aliana.moscatello@bic-lj.si

Nared Volavšek Katarina

 katarina.nared-volavsek@bic-lj.si

Oražem Žiga

 ziga.orazem@bic-lj.si

Petek Andreja

 andreja.petek@bic-lj.si

Petek Urška

 urska.petek@bic-lj.si

Podvornik Maja

 maja.podvornik@bic-lj.si

Posavec Tatjana

 tatjana.posavec@bic-lj.si

Premru Jože

 joze.premru@bic-lj.si

Mag. Prosenik Jože

 joze.prosenik@bic-lj.si

Rizmal Darja

 darja.rizmal@bic-lj.si

Rozman Nina

 nina.rozman@bic-lj.si

Simon Gašper Jan

 gasper-jan.simon@bic-lj.si

Sitar Nina

 nina.sitar@bic-lj.si

Strajn Andrej

 andrej.strajn@bic-lj.si

Šček Jasna

 jasna.scek@bic-lj.si

Špik Laura

 laura.spik@bic-lj.si

Dr. Štekovič Maja

 maja.stekovic@bic-lj.si

Tasič Eva

 eva.tasic@bic-lj.si

Terkov Mihaela

 mihaela.terkov@bic-lj.si

Zakrajšek Kristina

 kristina.zakrajsek@bic-lj.si

Mag. Zdovc Bogdan

 bogdan.zdovc@bic-lj.si

Žigert Adela

 adela.zigert@bic-lj.si

Mastinšek Šuštar Marjana

marjana.mastinsek-sustar@bic-lj.si

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki