Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: slaščičar/slaščičarka Izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe slaščičar/slaščičarka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk.

VPISNI POGOJI V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.

CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA SLAŠČIČAR/SLAŠČIČARKA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom da:

 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje, 
 • si razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • spremljajo novosti in trende na področju slaščičarstva,
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo in dosledno upoštevajo higiensko varnostne predpise, 
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • si razvijajo spretnosti in pridobivajo znanja za samostojno in kakovostno pripravo slaščičarskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvaja poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino,
 • se usposobijo za izdelavo slaščic,
 • se usposobijo za uspešno ponudbo in prodajo slaščičarskih izdelkov,
 • razvijajo smisel za estetiko v slaščičarstvu

Več informacij...