Živilska šola - dijaki

Dijaki BIC Ljubljana, Živilske šole

BIC Ljubljana, Živilska šola (Ižanska c. in EkoHiša)
URA                        ČAS
0. ura                  7.10 – 7.55
1. ura                  8.00 – 8.45
2. ura                  8.50 – 9.35
            odmor       9.35 – 9.55
3. ura                  9.55 – 10.40
            odmor       10.40 – 11.00
4. ura                  11.00 – 11.45
            odmor       11.45 – 12.05
5. ura                  12.05 – 12.50
6. ura                  12.55 – 13.40
7. ura                  13.45 – 14.30
8. ura                  14.35 – 15.20
9. ura                  15.25 – 16.10
10. ura                 16.15 – 17.00

OCENJEVALNA OBDOBJA

 

OCENE ZAKLJUČENE

1. ocenjevalno obdobje

do 14. januarja  2022

do 13. januarja 2022

2. ocenjevalno obdobje za zaključne letnike

do 20. maja 2022

do 19. maja 2022

2. ocenjevalno obdobje

do 23. junija 2022

do 22. junija 2022

 

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

 

25. oktober – 29. oktober  2021

jesenske počitnice

31. oktober 2021

dan reformacije

1. november 2021

dan spomina na mrtve

24. december 2021

dan BIC Ljubljana

25. december 2021

božič

26. december 2021

dan samostojnosti in enotnosti

27. december  – 31. december 2021

novoletne  počitnice

1. januar - 2. januar 2022

novo leto

8. februarja 2022

slovenski kulturni praznik

21. februar – 25. februar 2022

zimske počitnice

18. april 2022

velikonočni ponedeljek

27. april 2022

dan boja proti okupatorju

28. april – 29. april 2022

prvomajske počitnice

1. maj - 2. maj 2022

praznik dela

25. junija 2022

dan državnosti

TABORI

   

Razredni :

 

 

Matematični:

   
1. ta   20. - 22. september 2021
2. ta   22. - 24. september 2021
2. tb   22. - 24. september 2021
4. ž   med 14. - 18. marcem 2022
4. nt   med 14. - 18. marcem 2022

NARAVOVARSTVENI TABOR

   
1. n   4. - 6. oktober 2021
1. nt   6. - 8. oktober 2021
2. nt   30. maj - 3. junij 2022
3. nt   30. maj - 3. junij 2022
4. nt   4. - 8. oktober 2021

 

 

UČITELJ/-ICA
ŠOLSKA URA
OD-DO
Basej Marko sreda, 6. ura 12.55 - 13.40
Berčič Darinka sreda, 5. ura 12.05 - 12.50
Birk Tina ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Brglez Mateja torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Cevzar Anja    
Dolenc Aleš petek, 3. ura 9.55 - 10.40
Dolinar Monika četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Fajič Anita četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Gavez Nataša torek, 7. ura 13.45 - 14.30
Golob Justi po dogovoru  
Gorenc Mirjam sreda, 8. ura 14.35 - 15.20
Groznik Robi ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Hiti Saša ponedeljek, 3. ura 9.55 - 10.40
Horvatić Sandra četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Hrovat Milena    
Jamšek Eva    
Jenko Lidija četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Klarič Elizabeta

sreda, 3. uro (NT)

četrtek, 2. ura (NPI)

9.55 - 10. 40

8.50 - 9.35

Klun Andreja ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Kodele Alenka torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Kolar Mišo sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Kramer Matevž sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Lenarčič Mateja četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Marinček Jana po dogovoru  
Meden Jure    
Mohorič Rozalka torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Mole Petra sreda, 5. ura 12.05 - 12.50
Moscatello Aliana ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Percan Maja ponedeljek, 4. ura 11.00 - 11.45
Perčič Andreja torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Petrič Nada četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Pipan Katja torek, 4. ura 11.00 - 11.45
Plešec Boštjan    
Poje Marija    
Potočnik Gorazd sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Rep Alenka petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Rozman Martin torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Rožencvet Helena četrtek, 3. ura 9.55 - 10.40
Schrader Špela petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Sedeljšak Basle Marjana torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Sedlar Špehar Alenka petek, 2. ura 8.50 - 9.35
Seibert Jerneja sreda, . ura 12.05 - 12.50
Smerajec Mojca    
Starc Tit    
Strgar Mojca /  
Šček Prebil Tatjana po dogovoru  
Šimac Jure sreda, 5. ura 12.05 - 12.50
Škerlavaj Golec Simona torek, 3. ura 9.55 - 10.40
Štekovič Maja petek, 7. ura 13.45 - 14.30
Topole Marija četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Ule Matjaž sreda, 4. ura 11.00 - 11.45
Vehar Maja /  
Vezjak Urša petek, 4. ura 11.00 - 11.45
Vidmar Marija četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Vlahovič Maja    
Zupan Tjaša petek, 3. ura 9.55 - 10.40
Žagar Gregor četrtek, 4. ura 11.00 - 11.45
Žvab Marija sreda, 5. ura 12.05 - 12.50

Zap. št.

Razred

Razrednik

1.

1. PA

Maja Vehar

2.

1. PB

Rozalka Mohorič

3.

1. PC

Gregor Žagar

4.

1. PD

Maja Percan

5.

2. PA

Anita Fajić

6.

2. PB

Matjaž Ule

7.

2. PC

Tina Birk

8.

1. S

Alenka Rep

9.

1. SA

Urša Vezjak

10.

1.  SM

Marjana Sedeljšak Basle

11.

1. SP

Mirjam Gorenc

12.

2. S

Darinka Berčič

13.

2. SM

Aliana Moscatello

14.

2. SP

Mišo Kolar

15.

3. S

Maja Štekovič

16.

3. SM

Helena Rožencvet

17.

3. SP

Tjaša Zupan

18. 1. N

Špela Schrader

19.

1. NT

Elizabeta Klarič

20.

2. NT

Martin Rozman

21.

3. NT

Sandra Horvatić

22.

4. NT

Matevž Kramer

23.

1. Ž

Eva Jamšek

24. 1. ŽT

Petra Mole

25.

2. Ž

Marko Basej

26.

3. Ž

Marija Vidmar

27.

4. Ž

Aleš Dolenc

28.

1. TA

Mateja Lenarčič

29. 2. TA

Marija Žvab

30.

2. TB

Nada Petrič

Zimski izpitni rok

 

3. februar 2022

slovenščina

Spomladanski izpitni rok

 

6. junija 2022

slovenščina

Jesenski izpitni rok

 

23. avgusta 2022

slovenščina

KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV 2021/2022
PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU
ODJAVA OD ZAKLJUČNEGA IZPITA
KOLEDAR POKLICNE MATURE 2021/2022
SESTAVA ŠOLSKE MATURITETNE KOMISIJE
MATURITETNA PRAVILA, POTEK MATURE, OCENJEVANJE IN MATURITETNI IZPITNI KATALOGI

Vse informacije o maturitetnih pravilih, poteku, ocenjevanju in maturitetnih izpitnih katalogih dobite na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

IZPITNI RED NA PISNIH  IN USTNIH IZPITIH

Pravilnik o poklicni maturi 

Izvleček iz pravilnika o poklicni maturi:

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9. uri. Kandidati se na dan izpita zberejo pred izpitnim prostorom 30 minut pred začetkom  izpita (ob 8.30).

Kandidat mora imeti na izpitu osebni dokument s fotografijo.

Kandidat lahko zamudi začetek izpita za  največ 30 minut, vendar brez pravice do podaljšanja.Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega za pisni izpiti, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora. 

Če sta pri pisnem delu dve izpitni poli, nadzorni učitelj na začetku pisnega izpita razdeli samo prvo polo izpitno polo, jo po koncu pisanja pobere, nato razdeli drugo izpitno polo. Premor za menjavo izpitnih pol traja največ 10 minut in v tem času veljajo vsa pravila izpitnega reda, kandidati pa v tem času ne smejo zapuščati izpitnega prostora. 

Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita. Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske naprave ter nedovoljeni pripomočki so v izpitnem prostoru prepovedani. Vsako odstopanje od navedenega je kršitev izpitnega reda.

Izpitni odbor najkasneje tri dni pred začetkom ustnih izpitov objavi na oglasni deski izpitne prostore, imena šolske izpitne komisije in imenski razpored opravljanja ustnega izpita za kandidate pri določenem predmetu. Ustni izpit se začne, ko predsednik komisije pozove kandidata, naj si izbere izpitni listek. Kandidat ima pravico, da se 15 minut pripravlja na odgovor, sam ustni izpit (odgovarjanje pa traja 20 minut. Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.

Postopek opravljanja 4. izpitne enote je zapisan v naslednjem dokumentu 4. izpitna enota.

IZBOLJŠANJE OCEN IN POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE 

Zakon o maturi UL RS št. 1/2007

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. Za splošni uspeh na maturi se upošteva boljša ocena. Kandidat se lahko samo enkrat prijavi na izboljšanje ocene ene ali več izpitnih enot.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

OBRAZCI ZA PRIJAVO

Kandidati, ki niso redno vpisani, na šoli vložijo prijavo za izbran izpitni rok. Redno vpisani kandidati se na spomladanski rok poklicne mature prijavijo preko aplikacije eAsistent. 

PLAČILO POKLICNE MATURE

Kandidati, ki nimajo statusa dijaka (niso redno vpisani v izobraževalni program), morajo plačati opravljanje poklicne mature (opravljanje mature v celoti, popravljanje ali izboljševanje ocen). Vse informacije o plačilu dobite v referatu Medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Preberite več o poklicni maturi.

#bicljubljana

Ostanite v stiku,
prijavite se na našo listo

BIC Ljubljana © 2019. Vse pravice pridržane.

Pravno obvestilo Piškotki