Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Svet staršev

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov je oblikovan Svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki so ga izvolili starši na starševskih sestankih. Svet staršev posreduje pobude, predloge in mnenja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in skladno z zakonom opravlja druge naloge. Predsednik sveta staršev je predstavnik staršev v svetu zavoda.

Predstavniki staršev v Svetu staršev:

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

RAZRED

PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV

1PA

Valerija Šebijan Verbič

1PB

Gordana Ilič

2PA

Simona Gorišek

2PB

Dragica Škondra

1SA

Mojca Zupančič

1P

Ibrahim Hajderović

1SM

Anica Milčinović Rojc

2SA

Andrej Vakselj

2P

Irena Vidic

2SM

Mateja Novak

3SP

Julka Janičijevič

Jasna Vesić

Andreja Mohorič

Lidija Vrbinc

Katja Valentinčič

1TA

Marjan Cvetkovič

2TA

Polona Prosen

1NT

Josipina Kovačič

2NT

Janja Lamovšek

3NT

Mateja Udovč