Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Starši

Sodelovanje s starši

Starševski sestanki so v vseh letnikih vsaj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju. Prvi je v septembru 2018, ko starši izvolijo svojega predstavnika v Svet staršev. Člani Sveta staršev se sestanejo vsaj trikrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Skupna govorilna ura (prisotnost vseh učiteljev) je organizirana trikrat v šolskem letu.

Učitelji praviloma v juniju 2019 nimajo več govorilnih ur.

Šolski razvojni sklad

 

Podkategorije

 STARŠEVSKI SESTANKI 
 1.  20. september 2018
 2.  14. marec 2019
 SKUPNE GOVORILNE URE 
 1.  6. december 2018
 2.  14. marec 2019 
SEJE SVETA STARŠEV
 1.  september 2018
 2.  februarja 2019
 3.  maja 2019

Dijaki vseh letnikov in smeri, ki oddajo knjižničarju izpolnjene naročilnice, si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo predpisano razpoložljivo gradivo oziroma učbenike. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša tretjino maloprodajne cene učbenika in jo dijaki oziroma starši plačajo s položnico, ki jo izda šola.