Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Starši

Sodelovanje s starši

Starševski sestanki so v vseh letnikih vsaj enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju. Prvi je v septembru 2018, ko starši izvolijo svojega predstavnika v Svet staršev. Člani Sveta staršev se sestanejo vsaj trikrat v šolskem letu.

Govorilne ure posameznih učiteljev so vsak teden. Skupna govorilna ura (prisotnost vseh učiteljev) je organizirana trikrat v šolskem letu.

Učitelji praviloma v juniju 2019 nimajo več govorilnih ur.

Šolski razvojni sklad

 

Podkategorije

UČITELJ/-ICA ŠOLSKA URA OD-DO
Marko BASEJ

četrtek, 4. ura            torek, 6. ura

10.50 - 11.35       12.50 - 13.35
Darinka BERČIČ sreda, 5. ura
12.00 - 12.45
Tina BIRK četrtek, 6. ura 12.50 - 13.35
Kristina BRADAČ po dogovoru  
Mateja BRGLEZ ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Aleš DOLENC sreda, 4. ura 10.50 - 11.35
Mirjam GORENC ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Eva GROHAR GROS torek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Robert GROZNIK ponedeljek, 7. ura 13.40 - 14.25
Sandra HORVATIĆ sreda, 4. ura 10.50 - 11.35 
Milena HROVAT sreda, 2. ura 8.50 - 9.35
Eva JAMŠEK torek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Lidija JENKO torek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Elizabeta KLARIČ torek, 2. ura 8.50 - 9.35
Andreja KLUN četrtek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Alenka KODELE torek, 5 ura  12.00 - 12.45 
Mišo KOLAR sreda, 4. ura 10.50 - 11.35 
Matevž KRAMER torek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Mateja LENARČIČ sreda, 2.ura 8.50 - 9.35
Jana MARINČEK po dogovoru  
Alenka MATOS četrtek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Rozalka MOHORIČ petek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Petra MOLE ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Darja MORELJ petek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Aliana MOSCATELLO petek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Špela PALČAR ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25 
Cecilija PER sreda, 5. ura 12.00 - 12.45 
Andreja PERČIČ sreda, 5. ura 12.00 - 12.45 
Nada PETRIČ ponedeljek, 3.ura 9.40 - 10.25
Katja PIPAN ponedeljek, 2. ura 8.50 - 9.35
Martin ROZMAN četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Helena ROŽENCVET četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Marjana SEDELJŠAK BASLE ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Alenka SEDLAR ŠPEHAR ponedeljek, 3. ura  9.40 - 10.25
Jerneja SEIBERT po dogovoru  
Špela SCHRADER torek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Jasna SMAJIČ ponedeljek, 5. ura 12.00 - 12.45 
Mojca SMERAJEC petek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Tatjana ŠČEK PREBIL po dogovoru  
Jure ŠIMAC ponedeljek,5. ura 12.00 - 12.45 
Simona ŠKERLAVAJ GOLEC četrtek, 2. ura 8.50 - 9.35
Maja ŠTEKOVIČ ponedeljek, 3. ura 9.40 - 10.25
Matjaž ULE torek, 1 ura 8.00 - 8.45
Urša VEZJAK ponedeljek, 4. ura 10.50 - 11.35 
Marija VIDMAR četrtek, 4. ura 10.50 - 11.35
Tjaša ZUPAN torek, 3. ura 9.40 - 10.25
Gregor ŽAGAR sreda, 4. ura 10.50 - 11.35
Marija ŽVAB torek, 4. ura 10.50 - 11.35

Dijaki vseh letnikov in smeri, ki oddajo knjižničarju izpolnjene naročilnice, si lahko iz učbeniškega sklada izposodijo predpisano razpoložljivo gradivo oziroma učbenike. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša tretjino maloprodajne cene učbenika in jo dijaki oziroma starši plačajo s položnico, ki jo izda šola.