Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Knjižnica

Šola ima  šolsko knjižnico, z veliko čitalnico. V knjižnici je zbrano veliko strokovnega gradiva živilske stroke, pa tudi nekaj učbenikov in leposlovja za domače branje.

Knjižnični redČLANSTVO
Dijak postane član šolske knjižnice ob vpisu v šolo. Ob prvem obisku knjižnice ga knjižničar vpiše v evidenco. Izkaznice ne potrebuje.
Člani šolske knjižnice so tudi vsi profesorji in drugi zaposleni ter odrasli, ki se izobražujejo v Živilski šoli.

URNIK IZPOSOJE

PONEDELJEK 8.00 - 13.20
TOREK

8.00 - 13.20

14.30 - 17.00

SREDA 8.00 - 13.20
ČETRTEK 8.00 - 13.20
PETEK 8.00 - 13.20IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
V šolski knjižnici si  izposodimo knjige, priročnike, učbenike in časopise oz. revije na dom. Nekateri priročniki, ki so ustrezno označeni, in neknjižno gradivo, npr. videokasete, so namenjeni izključno uporabi v šoli. To gradivo uporabniki pogledajo  v knjižnici oz. v razredu.
Če v knjižnici ni gradiva, knjižničar napoti uporabnika v drugo knjižnico, kjer gradivo imajo. Za bralca si lahko izposodi gradivo iz druge knjižnice preko medknjižnične izposoje, kadar je to smiselno.

ČAS IZPOSOJE
Čas izposoje je 14 dni, za časopise in revije po dogovoru. Po tem roku je treba gradivo vrniti ali izposojo po dogovoru podaljšati, če gradiva ne potrebujejo drugi bralci.
Kdor gradiva ne vrne pravočasno, si ne more izposoditi novega.

IZPOSOJNINA
Izposoja gradiva v šolski knjižnici je brezplačna, plačati pa morajo odškodnino za poškodovane ali izgubljene knjige in drugo gradivo, če ga ni mogoče nadomestiti z enakim novim.

ZAMUDNINA
Če član vrne knjige ali drugo gradivo po pretečenem roku izposoje, čeprav izposoje ni podaljšal, mora plačati zamudnino. Ta znaša dnevno 20 centov na enoto gradiva. Upoštevajo se samo delovni dnevi (Sobote, nedelje, prazniki in počitnice se ne upoštevajo, saj tedaj gradiva ni mogoče vračati.). Potrdilo o vplačilu izpolni dijak sam in izračuna vsoto zamudnine.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Knjiga je kulturna dobrina, zato je treba z njo ravnati spoštljivo, da se ne umaže, zmečka ali celo strga. Kot bralno znamenje je uporaben košček papirja, ne vihanje listov in ves čas se zavedajmo, da bodo želeli za nami knjigo brati tudi drugi.

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE
V knjižnico vstopimo mirno in tiho, pozdravimo in razložimo knjižničarju svoje želje. Knjižnično gradivo si izposodimo takrat, ko imamo čas, da ga preberemo. Tako ga ne bomo po nepotrebnem zadrževali doma, ko bi ga morda potrebovali drugi bralci.
Če želite brati ali študirati v knjižnici, prosite knjižničarja za primerno literaturo. Brez njegovega dovoljenja ne brskajte po policah in ne odnašajte gradiva.
Knjižnica ni bife, tu ne razgrajamo, ne jemo in ne pijemo. To je študijski prostor, zato smo primerno tiho, da ne motimo drugih, ki študirajo, in knjižničarja pri njegovem delu.

UČBENIŠKI SKLAD
Glede na oddane naročilnice si lahko dijaki vseh letnikov in smeri izposodijo učbenike v učbeniškem skladu. Izposojamo le učbenike, ki so jih določili profesorji in so na voljo. Izposojevalnina v  enem šolskem leto znaša tretjino maloprodajne cene učbenika in se plača po izdaji položnice.