Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Predstavitev šole

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana ima tradicijo, ki izvira iz konca 18. stoletja, ko je Veterinarska stolica na pobudo dr. Janeza Bleiweisa postavila temeljni kamen veterinarskemu izobraževanju na Slovenskem. Na pobudo Kranjske kmetijske družbe je bila leta 1848 ustanovljena Živinozdravniška in podkovska šola, ki je pričela delovati leta 1850. Pouk je potekal v slovenskem jeziku, tako da je bila šola poleg svojega osnovnega poslanstva steber narodne zavednosti. Leta 1947 so zgradili novo šolo za veterinarske tehnike.
Leta 1982 so veterinarskemu tehniku dodali še tri agroživilske programe: kmetijskega tehnika, živilca in živilskega delavca in tako je iz Šole za živinorejsko-veterinarske tehnike nastala Srednja agroživilska šola. Živilski kadri z izobrazbo peka, slaščičarja in mesarja so bili zelo iskani. Dijaki so dobili štipendije, hitro zaposlitev in dobre plače. Za poklic veterinarskega tehnika je bilo zanimanja med mladimi veliko, manj znan je bil poklic živilskega tehnika.
Razširitev vzgojno-izobraževalnih vsebin v Srednji agroživilski šoli še na kmetijske in živilske programe je povzročila hitro in izredno veliko povečanje števila dijakov. Šola v Mestnem logu je postala odločno premajhna.
Takrat je bila edina realna začasna rešitev v preselitvi vseh dijakov, profesorjev in drugih zaposlenih v novo zgrajeni Srednješolski center Rudolfa Maistra v Kamniku. Že po nekaj letih je bilo jasno, da Srednja agroživilska šola nima svoje perspektive v Kamniku.
V vojnem letu 1991 je bila v sedmih mesecih, od marca do septembra, zgrajena nova, moderna in prostorna zgradba v enem najbolj prijetnih območij Ljubljane - v Mestnem logu ob Veterinarski kliniki. Že leta 1991 je bila šola premajhna, zato smo morali organizirati pouk v dveh polnih izmenah. Zanimanje za poklice veterinarski tehnik, slaščičar - konditor, pek in mesar je iz leta v leto naraščalo, naraščal pa je tudi vpis in število oddelkov. Leta 1994 smo morali preseliti 180 dijakov v tretjo izmeno v najete prostore Osnovne šole Trnovo. V šolskem letu 1998/1999 smo že obstoječim programom dodali še program tehniške gimnazije.
Aprila 2001 je bila pripravljena projektna naloga za novo Živilsko šolo, maja 2001 je bil v Uradnem listu objavljen sprejet proračun RS, ki je vključeval tudi začetek gradnje Živilske šole. Jeseni 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport po več kot dveh letih gradnje zgradilo lepo, novo stavbo na Ižanski cesti 10, nasproti Botaničnega vrta. Vanjo so se preselili vsi živilski programi našega zavoda. Dobili smo dva nova programa nižjega poklicnega izobraževanja: pomočnik peka in slaščičarja ter pomočnik mesarja.
V šolskem letu 2007/08 smo začeli z izobraževanjem po prenovljenih programih: slaščičar, pek, mesar in živilsko prehranski tehnik. V šolskem letu 2008/09 sta se že prenovljenim programom pridružila še dva: pomočnik v biotehniki in oskrbi ter živilsko prehranski tehnik - poklicno tehniško izobraževanje. V šolskem letu 2009/2010 smo k paleti že obstoječih programov dodali še naravovarstvenega tehnika.
Dograjevanje šolskih prostorov je potekalo v letih 2008 in 2009. Najprej je nastala  velika in dobro opremljena športna dvorana za izvajanje pouka športne vzgoje. Leto kasneje je sledila še preureditev kuhinje, ki omogoča pripravo 750 toplih obrokov.
Vodstvo in delavci šole se skupaj trudimo, da bi sledili vedno novim izzivom na področju izobraževanja z željo, da se vsi udeleženci dobro počutimo.

UZB 2018 19

UZB ZS

uciteljski zbor 16 17

UZB R 

Uciteljski zbor14 15 pomanjsana 

BIC_ZIVILSKA_13_14

BIC_ZIVILSKA

UZB_napis

Obiskali smo učence na OŠ Škofja Loka-Mesto, ki so imeli tehniški dan. Predstavili smo jim programe, za katere izobrazujemo na Živilski šoli. Žiga Trtnik iz 1. ta je podrobno predstavil izobraževanje za poklic slaščičarja. Pomagal mu je Dušan Pustavrh, ravno tako iz 1. ta. Učence je zanimalo, katere slaščice so trenutno najbolj moderne in izvedeli so, da so to makroni. Razšli smo se veselo razpoloženi. Zapisala Rozalka Mohorič
Obiskali smo učence na OŠ Škofja Loka-Mesto, ki so imeli tehniški dan. Predstavili smo jim programe, za katere izobrazujemo na Živilski šoli. Žiga Trtnik iz 1. ta je podrobno predstavil izobraževanje za poklic slaščičarja. Pomagal mu je Dušan Pustavrh, ravno tako iz 1. ta. Učence je zanimalo, katere slaščice so trenutno najbolj moderne in izvedeli so, da so to makroni. Razšli smo se veselo razpoloženi. Zapisala Rozalka Mohorič

Podkategorije