Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Predmetnik Slašč.

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število  ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Matematika obvezno 213 12
P3 Tuji jezik obvezno 164 9
P4 Umetnost obvezno 33 2
P5 Naravoslovje obvezno 66 3
P6 Družboslovje obvezno 132 6
P7 Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A 985 51
B – Strokovni moduli
M1 IKT in osnove poslovnega komuniciranja obvezno 98 5
M2 Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja obvezno 66 4
M3 Osnove podjetništva in prodaja obvezno 98 5
M4 Osnove živilstva obvezno 98 5
M5 Osnove biotehnologije s prehrano obvezno 154 8
M6 Trajno pecivo obvezno 182 9
M7 Sladice obvezno 415 20
M8 Sladoled obvezno 54 3
Skupaj B 1165 59
Od tega:
C- Praktični  izobraževanje v šoli
Praktični pouk 600 20
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 912 36
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 160 6