Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Izobraževalni programi


Poslanstvo šole je, da izobražuje in vzgaja mlade ljudi. Opravlja javno službo na področju srednješolskega in poklicnega izobraževanja ter srednješolskega splošnega izobraževanja pa tudi druge dejavnosti, ki so povezane z vzgojo in izobraževanjem ter določene v ustanovitvenem aktu.

Dijaki, ki se vpišejo na našo šolo, se lahko izobražujejo za naslednje poklice:
naravovarstveni tehnik,
živilsko prehranski tehnik,
slaščičar,
pek,
mesar ter
pomočnik v biotehniki in oskrbi.


Dijakom zagotavljamo kvaliteten pouk na strokovnem področju, hkrati pa je naša skrb namenjena tudi njihovemu osebnemu razvoju. Trudimo se za prijetno počutje v šoli in gradimo medsebojne odnose.
Področje naravovarstva, živilstva in prehrane ni bilo še nikoli tako v ospredju kot danes. Dobro moramo poznati slovenske tradicionalne izdelke. Hkrati pa je živilstvo med biotehniškimi področji, ki so najbolj učeča se okolja v svetu. Dijaki pridobijo znanja o naravovarstvu, ekologiji, surovinah, sodobnih tehnoloških postopkih izdelave, predelave in kontrole živil.  Največ znanja osvojijo naravovarstveni in živilsko prehranski tehniki.
Veliko se pogovarjamo o varstvu okolja in zdravi prehrani, saj hrana pomembno vpliva na naše zdravje in počutje. Pomembno je, da so živila kakovostna in zdravstveno neoporečna. Skrb za pitno vodo in čisti zrak sta za nas na prvem mestu. Kakšna je pot do doseganja cilja in kako doseči ta cilj, se naši dijaki naučijo v programih, ki jih izvajamo.

Podkategorije