Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Interesne dejavnosti

V šolskem letu 2017/18 bomo v Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, Živilski šoli dijakom ponudili veliko interesnih dejavnosti s področij kulture, športa in vsebin povezanih s programom. Z njimi bodo dijaki širili svojo razgledanost, dejavnosti pa bodo pozitivno vplivale na njihov razvoj in oblikovanje zdrave osebnosti. Dejavnosti bodo potekale skozi celotno šolsko leto, nekaj pa jih bomo izvedli v projektnih dnevih. Prevladovale bodo teme s katerimi bodo dijaki spoznavali naravno in kulturno dediščino v domovini in tujini ter gradili pozitiven odnos do narave, okolja in zdravega način življenja. Dijaki bodo obiskali različne kraje Slovenije, odšli pa bodo tudi na ekskurzije v tujino. V šoli bodo potekale vsakoletne aktivnosti. Dijaki se bodo udeležili delavnic in predavanj s področij zdrave hrane, spolnosti, premagovanja stresa, nege zob, nevarnosti kajenja, podnebnih sprememb, varnosti v cestnem prometu, tečaja prve pomoči, krvodajalske akcije idr. Izvedli bomo motivacijske delavnice za mlade aktiviste v mladinskem združenju Brez izgovora. Z zaključnimi letniki se bomo vključili v projekt Moje podjetje. S temi aktivnostmi, ki jih bo organizirala šola bodo dijaki opravili predpisano število ur interesnih dejavnosti, sami pa bodo v izven šolskega časa poskrbeli za dejavnosti proste izbire.