Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Izobraževalni programi

Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana
Pomen prehrane

 

Živilstvo in prehrana je prenovljen program, pred prenovo se je imenoval živilstvo.
Po uspešno zaključenem šolanju dobi diplomant/ka višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane.
Cilj je izobraziti inženirje / inženirke živilstva in prehrane z dovolj ustreznim širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.

Načini ocenjevanje znanja Več...pdf

Cilji izobraževalnega programa
Cilj je izobraziti inženirje / inženirke z dovolj ustreznim širokim strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem.

Študenti si pridobijo zmožnosti za

 • tehnološko in prehransko delo ter pridobivanje znanja na področju kakovosti živil in hrane ter ga specializirajo na posameznem področju
 • vodenje tehnoloških postopkov ter organiziranje priprave varne in varovalne hrane
 • samostojno odločanje za izbiro in uporabo surovin in materialov v proizvodnji
 • zagotavljanje kakovosti proizvodnih procesov in proizvodov v živilstvu ter pri organizaciji prehrane
 • sodelovanje pri izboljšavi prehrambenih navad različnih skupin populacije
 • tehnološko in ekonomsko analiziranje proizvodnih in tehnoloških parametrov
 • neposredno uporabo svojih teoretičnih znanj iz strokovnih področij živilske tehnologije, prehrane in varne hrane v praksi pri reševanju praktičnih primerov v delovnem okolju
 • sodelovanje pri odločanju, izbiranju in uporabi ustreznih metod za zagotavljanje ustrezne sestave in kakovosti živil in hrane
 • sodelovanje pri odločanju, izbiri in uporabi surovin v proizvodnji živil ter pri pripravi hrane
 • vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje tehnoloških in proizvodnih enot
 • organiziranje in vodenje delovnih procesov v sodelovanju s stroko na področju vzdrževanja in varstva okolja
 • suvereno odločanje o poslovnih in strokovnih zadevah ter reševanje konkretne strokovne problematike
 • uporabo tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za komunikacije v strokovni terminologiji
 • uporabo izbranih statističnih metod obdelovanja podatkov
 • uporabljanje znanj iz ekonomije, organizacije in vodenja podjetij ter trženja v živilstvu in prehranski stroki
 • skrb za razvijanje in krepitev estetskega videza produktov, poslovno sporazumevanje in dogovarjanje
 • moralno in etično delovanje – to je za poštenost, natančnost in vestnost pri delu
 • sodelovanje pri razvoju stroke in prevzemanje pobude za uvajanje novosti v stroko.

Naziv strokovne izobrazbe: inženir / inženirka živilstva in prehrane (inž. živil. in preh.)

 • Z uspešno zaključenim študijem pridobi študent / študentka živilstva in prehrane višješolsko strokovno izobrazbo VI. stopnje in strokovni naziv inženir / inženirka živilstva in prehrane.
 • Diplomant pridobi splošno in uporabno specialno znanje. Tako se v podjetju lahko hitro in učinkovito vključi v proizvodno-poslovni proces. Uveljavlja se lahko pri reševanju konkretnih strokovnih nalog organiziranja in vodenja proizvodnje, zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, vodenja projektov in drugo. Pridobljeno znanje študentu omogoča tudi vodenje samostojnega podjetja.