Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:  mesar/mesarka Izobraževalni programi za pridobitev srednje poklicne izobrazbe  mesar/mesarka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk.

VPISNI POGOJI V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA MESAR/MESARKA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom da:
 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • si razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • spremljajo novosti in trende na področju mesarstva
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in dosledno upoštevajo higiensko varnostne predpise,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • si razvijajo spretnosti in pridobivajo znanja za samostojno in kakovostno pripravo živilskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvajajo poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino,
 • se usposobijo za razsek mesa in izdelavo mesnih izdelkov,
 • se usposobijo za uspešno prodajo,
 • si razvijajo zmožnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • si razvijajo ekološko zavest,
 • spoznajo varnostne predpise ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu.

  
Več informacij...