Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:  pek/pekovka Izobraževalni program za pridobitev srednje poklicne izobrazbe  pek/pekovka
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: Izobraževanje traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk.

VPISNI POGOJI V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovno šolo ali
 • program nižjega poklicnega izobraževanja ali njemu enakovreden program po prejšnjih predpisih.
CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA PEK/PEKOVKA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom da:
 • si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • si razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • spremljajo novosti in trende na področju pekarstva,
 • se naučijo urediti sebe in delovno mesto za delo in dosledno upoštevajo higiensko varnostne predpise,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • si razvijajo spretnosti in pridobivajo znanja za samostojno in kakovostno pripravo pekovskih izdelkov ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • spoznajo in razumejo splošne zakonitosti tehnoloških postopkov v živilstvu,
 • si pridobijo znanje o biološki, hranilni in energijski vrednosti živil,
 • strokovno izvaja poklicne delovne tehnike in razvijajo tehnološko disciplino,
 • se usposobijo za izdelavo različnih vrst kruha, pekovskega peciva in ostalih pekovskih izdelkov,
 • se usposobijo za uspešno ponudbo in prodajo pekovskih izdelkov,
 • razvijajo smisel za estetiko,
 • si razvijajo zmožnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za komuniciranje, načrtovanje, organiziranje samostojnega, varnega, gospodarnega dela in delovnih postopkov na poklicnem področju,
 • si razvijajo ekološko zavest. 

Več informacij...