Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 

Zaradi pobud iz nekaterih organizacij, ki jih k strokovnemu usposabljanju svojih zaposlenih zavezuje določba 7. točke 52. člena Zakona o veterinarstvu (Ur. l. RS 33/01 z dne 5.5. 2001) in 20. ter 21. člen Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS 35/03 z dne 11.4.2003), smo se odločili, da pripravimo programe strokovnega usposabljanja za zaposlene v zainteresiranih organizacijah po programu veterinarski pomočnik, za različne vrste živali.

Programe 40 urnega strokovnega usposabljanja, ki smo jih pripravili, so nam v skladu s 4. odstavkom 70. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, 33/01 z dne 5. 5. 2001) potrdili tudi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Veterinarska zbornica in Veterinarska uprava Republike Slovenije.

Programe smo uspešno izvedli za delavce veterinarsko higienske službe Nacionalnega Veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani. Izobraževanja za veterinarske pomočnike v govedoreji in veterinarske pomočnike v prašičereji pa smo izvajali za delavce družb Farme Ihan d.d in GO-KO d.o.o.

Ker so bili programi ugodno ocenjeni tudi pri uporabnikih, smo na pobudo Govedorejskih društev in Prašičerejskih društev izvedli prilagojen program strokovnega usposabljanja tudi za njihove člane. V okviru izobraževanja po tem programu smo jim posredovali temeljno znanje o boleznih, njihovemu preprečevanju in prenašanju na ljudi, o dezinfekciji, dezinsekciji in deratizaciji, seznanili pa smo jih tudi s predpisi o varstvu živali pred kužnimi boleznimi.

To izobraževanje je  namenjeno imetnikom živali, ki že izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti imetnika živali v skladu s 3. točko 16. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS - Ur. l. RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005). Udeleženci našega usposabljanja po zakonu sicer niso  zavezani posebnemu izobraževanju, želijo pa  si utrditi in razširiti svoje znanje po programu podobnemu za izobraževanje veterinarskih pomočnikov za različne vrste živali.

PROGRAM
strokovnega usposabljanja delavcev za veterinarske pomočnike v govedoreji in prašičereji je nasledenji:

1. ZAKONODAJA

2. STROKOVNO VETERINARSKI DEL IZOBRAŽEVANJA

  • BAKTERIOLOGIJA
  • NALEZLJIVE BOLEZNI
  • VETERINARSKE STORITVE
  • VETERINARSKO TEHNIČNA OPRAVILA
  • DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA IN DERATIZACIJA