Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

Pozdravljeni,
Po imenu je Medpodjetniški izobraževalni center dokaj mlad, ustanovljen je bil namreč jeseni 2009. Vendar pa tradicija usposabljanja v okviru našega zavoda sega vse do leta 1848, ko je bila ustanovljena Živinozdravniška in podkovska šola. V centru se tako dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja prepletajo s pridobitvami sedanjosti: vrhunsko opremo, perspektivnimi kadri in zavzetostjo za vsakega posameznika. Skrb za kakovost in zadovoljstvo vseh udeležencev je temelj, na katerem gradimo našo ponudbo.  V naše programe so tako poleg vrhunskega  znanja vtkane raznovrstne izkušnje in osebni pristop.
Medpodjetniški izobraževalni center je stičišče teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj; naše znanje je preizkušeno v praksi. Ves čas smo zavezani, da sledimo novostim in trendom na vseh področjih, na katerih delujemo, da smo kompetentni nosilci znanj in spretnosti  ter da smo usposobljeni ta znanja prenašati naprej.

Vse naše znanje in izkušnje so na voljo tudi vam.  Vabljeni!

Gregor Matos