Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

Delovni čas in kontakt:knjiznica3

ponedeljek, 8.00 do 14.00 in 15.00 do 17.00  

torek, 8.00 do 14.00

sreda, 8.00 do 14.00

četrtek, 8.00 do 16.00         

petek,  8.00 do 14.00   

Knjižničarka: Mojca Jevnikar Zajc,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tel. št.:     01/2807-611

Zavod ima dve šolski knjižnici in eno veliko čitalnico. V knjižnici se hrani veliko strokovne literature, pa tudi leposlovja.

Članstvo                                                                                                                                              
Udeleženec postane član šolske knjižnice ob vpisu v šolo. Ob prvem obisku knjižnice ga knjižničar vpiše v evidenco. Izkaznice ne potrebuje. 
Člani šolske knjižnice so tudi vsi profesorji in drugi zaposleni ter odrasli, ki se izobražujejo na Biotehniškem izobraževalnem centru.

Izposoja knjižničnega gradiva

Šolska knjižnica izposoja knjige, priročnike, učbenike in časopise oziroma revije na dom. Nekateri priročniki, ki so ustrezno označeni, in neknjižno gradivo, npr. videokasete, so namenjeni izključno uporabi v šoli. To gradivo uporabniki pogledajo v knjižnici oziroma v razredu.
Če knjižnica gradiva nima, knjižničar napoti uporabnika v drugo knjižnico, kjer gradivo imajo. Lahko si tudi za bralca izposodi gradivo iz druge knjižnice preko medknjižnične izposoje, kadar je to smiselno.

Čas izposoje
Čas izposoje je 14 dni, za časopise in revije po dogovoru. Po tem času je treba gradivo vrniti ali izposojo po dogovoru podaljšati, če gradiva ne potrebujejo drugi bralci.
Kdor gradiva ne vrne pravočasno, si ne more izposoditi novega.

Izposojnina
Vsem članom je gradivo šolske knjižnice na voljo brezplačno, plačati pa morajo odškodnino za poškodovane in izgubljene knjige ali drugo gradivo, če ga ni mogoče nadomestiti z enakim novim.

Zamudnina
Če član vrne knjige ali drugo gradivo po pretečenem roku izposoje, in izposoje ni podaljšal, mora plačati zamudnino. Ta znaša 10 centov  (0,1 €) dnevno na enoto gradiva. Štejejo samo delovni dnevi (sobote, nedelje, prazniki in počitnice ne štejejo, saj tedaj gradiva ni mogoče vračati). Potrdilo o vplačilu izpolni uporabnik sam in izračuna vsoto zamudnine.

Odnos do knjižničnega gradiva
Knjiga je kulturna dobrina, zato je treba z njo ravnati spoštljivo, da se ne umaže, zmečka ali celo strga. Kot bralno znamenje je uporaben košček papirja, ne vihanje listov, zavedajmo se, da bodo želeli za nami knjigo brati tudi drugi.

Obnašanje v prostorih knjižnice
V knjižnico vstopimo mirno in tiho, pozdravimo in razložimo knjižničarju svoje želje. Knjižnično gradivo si izposodimo takrat, ko imamo čas, da ga preberemo. Tako ga ne bomo po nepotrebnem zadrževali doma, ko bi ga morda potrebovali drugi bralci.
Če želite brati ali študirati v knjižnici, prosite knjižničarja za primerno literaturo. Brez njegovega dovoljenja ne brskajte po policah in ne odnašajte gradiva. 
Knjižnica je študijski prostor, zato smo primerno tiho, da ne motimo drugih, ki študirajo, in knjižničarja pri njegovem delu.