Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 

Tudi to šolsko leto smo sistematično spremljali zadovoljstvo udeležencev pri vseh predmetih, kjer so bile oblikovane skupine in so se izvajala predavanja, to je 31 sklopov anketnih vprašalnikov. Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj so udeleženci tudi tokrat izkazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva; povprečna ocena zadovoljstva z učitelji na lestvici od 1 do 5 je kar 4,48.
Povprečna ocena zadovoljstva z gradivi je 4,08, skupno povprečje je prav tako 4,3.
Najboljše sta bili ocenjeni kategoriji: na predavanja prihaja točno in nudi dodatno pomoč, če zanjo prosimo. Najnižjo oceno je prejela kategorija: spodbuja nas, da si med seboj pomagamo. O rezultatih ankete se je vodja IO pogovoril s posameznimi učitelji, predstavljeni so bili tudi na seji Komisije za kakovost.

Rezultate si lahko ogledate spodaj

zadovoljstvo 1718 1

 

 

 

 

 

 ZADOVOLJSTVO Z UČITELJI (en stolpec predstavlja povprečno oceno zadovoljstva s posameznim učiteljem)

zadovoljstvo 1718 2

 

 

 

 

Poleg tega smo odrasle udeležence istočasno anketirali tudi glede zadovoljstva z organizacijo izobraževanja, delom referata, knjižnice…

Anketni vprašalnik smo poslali na 158 e-naslovov. Anketiranje je trajalo od 4.7.2017 do 5.9.2018. Anketo je v celoti izpolnilo 62 udeležencev. Udeležence smo vprašali kako so zadovoljni z informiranjem.  Rezultati so objavljeni v priloženi datoteki.pdfRezultati ankete zadovoljstvo IO.pdf