Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

Kod do sedaj smo tudi to šolsko leto  sistematično spremljali zadovoljstvo udeležencev pri vseh predmetih, kjer so bile oblikovane skupine in so se izvajala predavanja, to je 28 sklopov anketnih vprašalnikov. Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj so udeleženci tudi tokrat izkazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva; povprečna ocena zadovoljstva z učitelji na lestvici od 1 do 5 je kar 4,34.
Povprečna ocena zadovoljstva z gradivi je 4,15, skupno povprečje je prav tako 4,3.
Najboljše sta bili ocenjeni kategoriji: učitelj je vedno pripravljen pomagati in  ima korekten odnos do udeležencev Najnižjo oceno je prejela kategorija: nas usmerja da povezujemo vsebine z drugimi predmeti. O rezultatih ankete se je vodja IO pogovoril s posameznimi učitelji, predstavljeni so bili tudi na seji Komisije za kakovost.

Preberite več: Rezultati anketiranja o zadovoljstvu odraslih udeležencev v š.  l.  2016/17

Tudi to šolsko leto smo sistematično spremljali zadovoljstvo udeležencev pri vseh predmetih, kjer so bile oblikovane skupine in so se izvajala predavanja, to je 31 sklopov anketnih vprašalnikov. Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj so udeleženci tudi tokrat izkazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva; povprečna ocena zadovoljstva z učitelji na lestvici od 1 do 5 je kar 4,48.
Povprečna ocena zadovoljstva z gradivi je 4,08, skupno povprečje je prav tako 4,3.
Najboljše sta bili ocenjeni kategoriji: na predavanja prihaja točno in nudi dodatno pomoč, če zanjo prosimo. Najnižjo oceno je prejela kategorija: spodbuja nas, da si med seboj pomagamo. O rezultatih ankete se je vodja IO pogovoril s posameznimi učitelji, predstavljeni so bili tudi na seji Komisije za kakovost.

Preberite več: Rezultati anketiranja o zadovoljstvu odraslih udeležencev v š.  l.  2017/18