Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Tudi to šolsko leto smo sistematično spremljali zadovoljstvo udeležencev pri vseh predmetih, kjer so bile oblikovane skupine in so se izvajala predavanja, to je 20 sklopov anketnih vprašalnikov. Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj so udeleženci tudi tokrat izkazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva; povprečna ocena zadovoljstva z učitelji na lestvici od 1 do 5 je kar 4,71.
Povprečna ocena zadovoljstva z gradivi je 4,57, skupno povprečje je prav tako 4,6.
Najboljše sta bili ocenjeni kategoriji: na predavanja prihaja točno in če želimo nam snov razloži večkrat. Najnižjo oceno je prejela kategorija: nas usmerja da povezujemo vsebine z drugimi predmeti. O rezultatih ankete se je vodja IO pogovoril s posameznimi učitelji, predstavljeni so bili tudi na seji Komisije za kakovost.

Preberite več: Rezultati anketiranja o zadovoljstvu odraslih udeležencev v š.  l.  2015/16

Tudi to šolsko leto smo sistematično spremljali zadovoljstvo udeležencev pri vseh predmetih, kjer so bile oblikovane skupine in so se izvajala predavanja, to je 16 sklopov anketnih vprašalnikov. Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj so udeleženci tudi tokrat izkazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva; povprečna ocena zadovoljstva z učitelji na lestvici od 1 do 5 je kar 4,7.
Povprečna ocena zadovoljstva z gradivi je 4,6, skupno povprečje je prav tako 4,6.
Najboljše sta bili ocenjeni kategoriji: ima korekten odnos do udeležencev in na predavanja prihaja točno. Najnižjo oceno je prejela kategorija: dobro svetuje, kako se učinkovito učiti. O rezultatih ankete se je vodja IO pogovoril s posameznimi učitelji, predstavljeni so bili tudi na seji Komisije za kakovost.

Preberite več: Rezultati anketiranja o zadovoljstvu odraslih udeležencev v š.  l.  2014/15