Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

IZJAVA O KAKOVOSTI

V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, Središču za izobraževanje odraslih, kakovosti izobraževanja odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornosti. Še bolj sistematično in poglobljeno pa si za nenehen razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2001, ko smo prvič izvedli samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Prav sistematično in poglobljeno delo za razvoj kakovosti nam je omogočilo, da kot vodilo svojega dela sprejemamo izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih. Z izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim partnerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

  • Vsem udeležencem izobraževanja zagotavljamo individualni pristop, ki vključuje:

       - prilagajanje izobraževanja glede na njihova predhodno pridobljeno znanje, želje in potrebe,

       - iskanje možnosti sofinanciranja izobraževanja,

       - svetovanje in pomoč pri učenju.

  • Udeležencem izobraževanja nudimo interna gradiva, prilagojena odraslim udeležencem vključenim v formalno ali neformalno izobraževanje.
  • Skrbimo za ažurnost informacij in sprotno obveščanje po telefonu, spletni strani, oglasni deski, elektronski in navadni pošti.
  • Predavateljem in drugim zaposlenim nudimo spodbudno delovno okolje in možnosti stalnega strokovnega napredovanja.
  • Skrbimo za pretok informacij med udeleženci izobraževanja in predavatelji.
  • Sledimo potrebam po izobraževanju na biotehniškem področju, še posebej na področju živilstva in veterine. Prilagajamo se razvojnim težnjam podjetij, združenj in posameznikov.
  • Skrbimo za zadovoljstvo udeležencev izobraževanja, predavateljev in drugih partnerjev.

 

Izjavo o kakovosti je sprejel Svet zavoda BIC Ljubljana na svoji seji dne 29.junija 2006.

Direktor: Tomaž J. Geršak

Ravnateljica: Predsednica komisije za kakovost:Jasna Kržin Stepišnik

Predsednica sveta zavoda: Nives Višnar