Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

 Investicija v MIC

ESRR-SLOMIZS slo

PODATKI O PROJEKTU:

IME PROJEKTA: Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani 

VSEBINA IN CILJI PROJEKTA: Cilj investicije je "Ureditev centra odličnosti za izobraževanje in usposabljanje v Ljubljani". Gre za rekonstrukcijo in obnovo objekta na Prušnikovi ulici v Ljubljani ter nakup opreme z namenom ureditve restavracije, učne kuhinje, predstavitvene kuhinje, vinske kleti, animacijskih prostorov, šolske turistične agencije in učne hotelske sobe. Center bo kompleksno delovišče za opravljanje dejavnosti MIC-a BIC Ljubljana. Z investicijo bo MIC močno povezan z gospodarstvom osrednjeslovenske regije, z razvojem turizma na širšem območju, razvojem obrti ter podeželja.

IME UPRAVIČENCA: BIC Ljubljana, Medpodjetniški izobraževalni center 

Upravičenec se je uspešno prijavil na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre – MIC III , ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2007 do 2013 (v nadaljevanju: javni razpis), objavljen v Uradnem listu RS, št. 73/13.

VIŠINA SKUPNIH NAČRTOVANIH STROŠKOV OPERACIJE: 1.912.626,99 EUR, od tega znaša znesek sofinanciranja po pogodbi o sofinanciranju z MIZŠ, 1.524.000,00 EUR (1.295.400,00 EUR - EU del; 228.600,00 - SLO del)

DATUM ZAČETKA OPERACIJE: 1. 1. 2013

KONEC OPERACIJE: predvidoma septembra 2015

KONTAKTNE OSEBE, KI DAJEJO INFORMACIJE O IZVAJANJU OPRERACIJE: Gregor Matos, vodja MIC,

tel.: 01 2807 629; e–naslov: gregor.matos(at)bic-lj.si

POVEZAVA DO SPLETNIH STRANI EU SKLADOV: www.eu-skladi.si  

 

GRADNJA 2014

 gradnja 2014_1 gradnja 2014_2.jpg 
  gradnja 2014_3.jpg
GRADNJA 2015
gradnja 2015_1 gradnja 2015_2
 
gradnja 2015_3 gradnja 2015_4
 
gradnja 2015_5