Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 

Pisno prijavo za opravljanje zaključnega izpita vloži kandidat najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega roka na šoli. Dva dneva pred pričetkom izpitnega roka mora kandidat prijavi priložiti spričevala o zaključnem letniku v izvirniku in dnevnike praktičnega pouka.  Kandidat se iz utemeljenih razlogov lahko prijavi k zaključnem izpitu tudi najkasneje tri dni pred pričetkom izpitnega roka. O utemeljenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v dveh dneh po prejemu vloge.

 


Zimski izpitni rok 2016
9. februar 2017 Slovenščina - pisni izpit

Spomladanski izpitni rok 2016 
5. junij 2017 Slovenščina - pisni izpit

Jesenski izpitni rok 2016
21. avgust 2017 Slovenščina - pisni izpit