Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

Pisno prijavo za opravljanje zaključnega izpita vloži kandidat najkasneje 30 dni pred začetkom izpitnega roka na šoli. Dva dneva pred pričetkom izpitnega roka mora kandidat prijavi priložiti spričevala o zaključnem letniku v izvirniku in dnevnike praktičnega pouka.  Kandidat se iz utemeljenih razlogov lahko prijavi k zaključnem izpitu tudi najkasneje tri dni pred pričetkom izpitnega roka. O utemeljenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v dveh dneh po prejemu vloge.

 


Zimski izpitni rok 2018
11. februar 2019 Slovenščina - pisni izpit

Spomladanski izpitni rok 2019
5. junij 2019 Slovenščina - pisni izpit

Jesenski izpitni rok 2019
26. avgust 2019 Slovenščina - pisni izpit