Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja oziroma je dosegel predpisano število kreditnih točk in je opravil druge s programom določene obveznosti. Zaključni izpiti se opravljajo v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku, Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.
 Kandidatu, ki si je pridobil srednjo poklicno ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih oziroma je pri zaključku izobraževanja opravil izpit iz prve izpitne enote, se pri pridobitvi novega naziva srednje poklicne izobrazbe prizna slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina na narodno mešanem območju), ne glede na način zaključka izobraževanja, ki je tedaj veljal. Kandidatu, ki je opravil enakovreden izpit iz druge in tretje izpitne enote zaključnega izpita po drugem programu, se to prizna kot uspešno opravljen izpit iz zaključnega dela. 
Če je kandidat opravil izpit samo iz druge ali samo iz tretje izpitne enote, se mu prizna sorazmeren del izpita iz zaključnega dela. 
Če na podlagi dokumenta o zaključku izobraževanja ni možno priznati ocene, se prizna ocena, ki jo je kandidat dosegel v zaključnem letniku.
 Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini (italijanščini oziroma madžarščini), dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.

Zaključni izpit obsega izpit iz:

  • slovenščine (italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanem območju), ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno, in
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

IZPITNI KATALOGI

PROGRAM SLOVENŠČINA IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR
Slaščičar  katalog  katalog
Pek  katalog
Mesar  katalog
Pomočnik v bioteh.
in oskrbi
 katalog  katalog

Ključne in poklicne kompetence, način opravljanja izpita in ocenjevanje določa ustrezni izpitni katalog.