Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 
Zimski izpitni rok poklicne mature 2018 (februar 2019)
3. december 2018 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
28. januar 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
1. februar 2019 Slovenščina - pisni izpit
5. februar 2019 Matematika ali 1. tuji jezik - pisni izpit
4. februar 2019 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)
od 6. februar do 15. februarja 2019 Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
4. marec 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2019
30. marec 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
25. maj 2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
1. junij 2019 Angleščina -pisni izpit
29. maj 2019 Slovenščina - pisni izpit
8. junij 2019 Matematika - pisni izpit
6. junij 2019 Nemščina - pisni izpit
11. junij 2019 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)

od 13. – 22. junij 2019

V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma

organizira ustne izpite 1. junija in 8. junija 2019.

Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
5. julij 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Jesenski izpitni rok poklicne mature 2018
6. julij 2019 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
20. avgust  2019 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
24. avgust 2019 Slovenščina - pisni izpit
26. avgust 2019 Matematika - pisni izpit
29. avgust 2019 Angleščina -pisni izpit
30. avgust 2019 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)
od 24. avgusta do 4. septembra 2019 Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
9. september 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Op.:

  • Če se izpit iz maturitetnega predmeta opravlja samo ustno, se opravlja v času, ki je predviden za ustni del poklicne mature.

  • Ustni izpiti se lahko opravljajo v dneh, ko ni pisnih izpitov.

Natančnejše roke in druge informacije lahko najdete na spletnih straneh RIC-a.