Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8
 
Zimski izpitni rok poklicne mature 2016 (februar 2017)
3. december 2016 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
28. januar 2017 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
1. februar 2017 Slovenščina - pisni izpit
3. februar 2017 Matematika ali 1. tuji jezik - pisni izpit
2. februar 2017 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)
od 6. februar do 17. februarja 2017 Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
6. marec 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2017
28. marec 2017 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
23. maj 2017 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
27. maj 2017 Angleščina -pisni izpit
29. maj 2017 Slovenščina - pisni izpit
3. junij 2017 Matematika - pisni izpit
5. junij 2017 Nemščina - pisni izpit
7. junij 2017 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)

od 14. – 22. junij 2017

izjemoma 27. maja, 3. junija in 10. junija 2017 v skladu s koledarjem SM

Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
5. julij 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Jesenski izpitni rok poklicne mature 2017
6. julij 2017 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
20. avgust  2017 Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli
24. avgust 2017 Slovenščina - pisni izpit
25. avgust 2017 Matematika - pisni izpit
29. avgust 2017 Angleščina -pisni izpit
31. avgust 2017 2. predmet - pisni izpit (veterinarstvo/živilstvo in prehrana/naravovarstvo)
od 24. avgusta do 4. septembra 2017 Ustni izpiti in 4. predmet poklicne mature
8. september 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Op.:

  • Če se izpit iz maturitetnega predmeta opravlja samo ustno, se opravlja v času, ki je predviden za ustni del poklicne mature.

  • Ustni izpiti se lahko opravljajo v dneh, ko ni pisnih izpitov.

Natančnejše roke in druge informacije lahko najdete na spletnih straneh RIC-a.