Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8
 
 Izobraževanje v oddelkih odraslih
  • 2 izpitna roka po končanih predavanjih, določena po razporedu predavanj za tekoče šolsko leto

  • izpitni roki so zapisani  v koledarju izpitov za šolsko leto 2016/17.

    pdfkoledar končnih izpitov za šolsko leto 2016/17

 3. in vsako nadalnje opravljanje izpita je pred komisijo

pdfkoledar_komisijskih_izpitnih_rokov.pdf

 Samoizobraževanje

3. in vsako nadalnje opravljanje izpita je pred komisijo

pdfkoledar_komisijskih_izpitnih_rokov.pdf