Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 
NAČINI IZOBRAŽEVANJA                                                 
Odrasli se lahko odločijo za:
  • izobraževanje v oddelkih odraslih udeležencev
  • samoizobraževanje

Izobraževanje v oddelkih odraslih udeležencev
Izobraževanje poteka tako, da so obseg, časovna razporeditev predavanj in izpitni roki prilagojeni odraslim udeležencem. Predavanja za posamezne predmete si sledijo v časovnem zaporedju in potekajo v prostorih šole. To pomeni, da udeleženci izobraževanja poslušajo predavanja pri posameznem predmetu, opravijo predmetni izpit in nadaljujejo z drugim predmetom. Na predavanjih udeleženci dobijo tudi pisno gradivo.
Razporedi predavanj v posameznih oddelkih so za vse šolsko leto obešeni v zbornici, na oglasni deski, ki je namenjena izobraževanju odraslih. V Mestnem logu se oglasna deska nahaja v pritličju, na Ižanski cesti pa v prvem nadstropju pred referatom za izobraževanje odraslih. Razpored predavanj pa je objavljen tudi na spletni strani.
Praktični del izobraževanja opravljajo udeleženci v šoli, večinoma pa zunaj šole  v podjetjih. Tudi ta del organizira šola.
Izpitni roki pri posameznih predmetih so določeni z razporedom predavanj tako, da sta dva izpitna roka določena po končanih predavanjih, naslednji izpitni roki so navedeni v koledarju  izpitov za šolsko leto oziroma po dogovoru z udeleženci in profesorji.
 
Samoizobraževanje
To izobraževanje poteka tako, da se udeleženci izobražujejo sami, v šoli, kjer lahko kupijo tudi gradivo pa opravljajo predmetne izpite. Pred izpitom se lahko posvetujejo s profesorjem na njihovih govorilnih urah oziroma po dogovoru. Preizkusi znanja, pridobljenega s samoizobraževanjem, se opravljajo kot predmetni izpiti. Pri prvem in drugem opravljanju izpita preverja in ocenjuje znanje posamezni izpraševalec, pri tretjem in nadaljnjih pa po potrebi izpitna komisija. Pred pristopom na izpit morajo biti poravnani stroški izpita.
Izpitni roki so okvirno določeni za vse šolsko leto, enkrat mesečno (vsak zadnji teden v mesecu) so objavljeni na naši spletni strani in visijo na oglasni deski, ki se nahaja v Mestnem logu v protličju šole, na Ižanski pa v prvem nadstropju pred referatom za izobraževanje odraslih.
Prijavnice oddajo kandidati v referatu, prijavnico pošljejo po pošti najkasneje en teden pred izpitnim rokom ali se prijavijo preko spletne strani.

KRAJ IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje poteka v: predavalnici, tehnološki učilnici za živila živalskega izvora, tehnološki učilnici za živila rastlinskega izvora, mikrobiološki, kemijski, računalniški in drugih učilnicah ter slaščičarski in pekarski delavnici na Ižanski cesti 10. Za izobraževanje po programih: tehniška gimnazija in veterinarski tehnik pa tudi v učilnicah in laboratorijih na Cesti v Mestnem logu 47.

PREDAVANJA
Predavanja pri posameznih predmetih potekajo v časovnem zaporedju v prostorih šole; to pomeni, da udeleženci izobraževanja poslušajo predavanja pri posameznem predmetu, opravijo predmetni izpit in nadaljujejo z obiskovanjem predavanj pri naslednjem predmetu. Na predavanjih dobijo tudi pisno gradivo.

Razporedi predavanj v posameznih oddelkih za vse šolsko leto so objavljeni na spletni strani, obešeni so v zbornici in na oglasni deski, ki je namenjena izobraževanju odraslih in se v Mestnem logu nahaja v pritličju šole, na Ižanski pa v prvem nadstropju pred referatom za izobraževanje odraslih.