Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 
PREDMET kratica 1.letnik   2. letnik    3. letnik   4. letnik   
SLOVENŠČINA SLO X X X X
ANGLEŠČINA ANG X X X X
MATEMATIKA MAT X X X X
UMETNOST UME X      
ZGODOVINA ZGO X X    
GEOGRAFIJA GEO X      
PSIHOLOGIJA ali SOCIOLOGIJA PSI/SOC   X    
FIZIKA FIZ X      
KEMIJA KEM X X X X-izbirni
BIOLOGIJA BIO X X X X-izbirni
INFORMATIKA IN POSLOVNO
KOMUNICIRANJE katalog
IPK X X    
ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA DOMAČIH ŽIVALI katalog AFI X X    
OSKRBA ŽIVALI  katalog X      
LABORATORIJSKO DELO
V VETERINARSTVU  katalog
LAV   X X  
VETERINARSKA TEHNOLOGIJA  katalog VET   X X  
SPLOŠNA PREHRANA ŽIVALI PRE     X  
KONJEREJA KNR     X  
HIGIENA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA         X-izbirni
VZREJA IN ZDRAVSTVENO
VARSTVO MALIH ŽIVALI  katalog
        X-izbirni
VETERINARSKA TEHNOLOGIJA
REJNIH ŽIVALI  katalog
        X-izbirni
PRAKTIČNI POUK - je v sklopu strokovnih moduov PRA X X X X
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU PUD     X  
INTERESNE DEJAVNOSTI ID X X X X

Strokovni moduli so sestavljeni iz več sklopov. Vsak sklop predstavlja svoj izpit.

Veterinarska tehnologija - 2. letnik

 • osnove farmakologije
 • parazitologija
 • osnove kliničnih postopkov in bolezenskih procesov
 • praktični pouk (63 ur)

Veterinarska tehnologija - 3. letnik

 • bolezni živali
 • praktični pouk (24 ur + 102 uri )

Odprti kurikul - 3. letnik

 • konjereja
 • kemija
 • biologija
 • splošna prehrana živali

 

Odprti kurikul - 4. letnik

 • kemija ali biologija ali higiena živil živalskega izvora
 • veterinarska tehnologija
 • živinoreja (če kandidat izbere vzrejo in zdravstveno var. malih živali) oz. reja hišnih ljubljencev (če kandidat izbere veterinarsko tehnologijo rejnih živali)

Več informacij...