Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 
PREDMET   KRATICA 1. LETNIK  2. LETNIK  
 A - Splošno izobraževalni predmeti
 SLOVENŠČINA   SLO   X X
 TUJI JEZIK I (ANG, NEM)  ANG/NEM  X X
 UMETNOST  UME   X
 MATEMATIKA  MAT  X X
 ZGODOVINA  ZGO  X  
 GEOGRAFIJA  GEO X  
 SOCIOLOGIJA ALI PSIHOLOGIJA  SOC/PSI   X
 FIZIKA  FIZ  X  
 KEMIJA  KEM  X  
 BIOLOGIJA  BIO   X  
 ŠPORTNA VZGOJA  ŠVZ OPROŠČEN/A OPROŠČEN/A
 B - Strokovni moduli
 PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE  katalog  PTR   X
 PREDELAVA ŽIVIL katalog  PŽ   X X
 PREHRANA IN DIETETIKA katalog  PID   X  
 TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL katalog  TAŽ   X  
 TEHNOLOŠKI POSTOPKI V ŽIVILSTVU (odprti kurikul)  TPŽ  X X
 KEMIJA V ŽIVILSTVU (odprti kurikul)  KŽ  X  
 ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA Z BIOTEHNOLOGIJO katalog  ŽMB   X
 KONTROLA KAKOVOSTI ŽIVIL katalog  KKŽ   X
 STROKOVNA MATEMATIKA (odprti kurikul)  SM   X
 C - Praktični pouk v sklopu strokovnih modulov
 PRAKTIČNI POUK  PRA   X X
 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM  PUD X X
 INTERESNE DEJAVNOSTI  ID X X

Več informacij ...