Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 
PREDMET   KRATICA 1. LETNIK   2.LETNIK   3. LETNIK 
 A- SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
 SLOVENŠČINA  SLO X X X
 TUJI JEZIK (ang, nem)  TJ X X X
 MATEMATIKA  MAT X X X
 UMETNOST  UME    
 NARAVOSLOVJE  NAR X    
 DRUŽBOSLOVJE  DRU X X  
 ŠPORTNA VZGOJA  ŠVZ OPROŠČEN/A OPROŠČEN/A OPROŠČEN/A
B - STROKOVNI MODULI
 IKT IN OSNOVE POSLOVNEGA
 KUMUNICIRANJA
 IKT OPT X    
 VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI
 TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
 VON X    
 OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJA  OPP     X
 OSNOVE ŽIVILSTVA  OŽ X    
 OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO  OBP X X X
 OSNOVNE VRSTE KRUHA IN PEKOVSKEGA PECIVA  OKP X    
 POSEBNE VRSTE KRUHA IN PEKOVSKEGA PECIVA  PKP   X  
 ZAHTEVNI PEKOVSKI IZDELKI  ZPI     X
 TEHNOLOŠKI POSTOPKI V PEKARSTVU (OK)  TPP   X  
 KEMIJA V ŽIVILSTVU (OK)   KŽ     X
C - PRAKTIČNI POUK JE V SKLOPU STROKOVNIH MODULOV
 PRAKTIČNI POUK  PRA X X X
 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM  PUD X X X
 INTERESNE DEJAVNOSTI  ID X X X

Več informacij...