Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

Prostovoljstvo

 
PREDMET   KRATICA 1. LETNIK   2.LETNIK   3. LETNIK 
 A- SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
 SLOVENŠČINA  SLO X X X
 TUJI JEZIK (ang, nem)  TJ X X X
 MATEMATIKA  MAT X X X
 UMETNOST  UME    
 NARAVOSLOVJE  NAR X    
 DRUŽBOSLOVJE  DRU X X  
 ŠPORTNA VZGOJA  ŠVZ OPROŠČEN/A OPROŠČEN/A OPROŠČEN/A
B - STROKOVNI MODULI
 IKT IN OSNOVE POSLOVNEGA
 KUMUNICIRANJA
 IKT OPT X    
 VAROVANJE OKOLJA Z OSNOVAMI
 TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
 VON X    
 OSNOVE PODJETNIŠTVA IN PRODAJA  OPP     X
 OSNOVE ŽIVILSTVA  OŽ X    
 OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE S PREHRANO  OBP X X X
 RAZSEK MESA  RM X    
 IZDELAVA MESNIN  IM   X X
 PRODAJA MESA IN MESNIN  PMM   X  
 TEHNOLOŠKI POSTOPKI V MESARSTVU (OK)  TPP   X  
 KEMIJA V ŽIVILSTVU (OK)   KŽ     X
C - PRAKTIČNI POUK JE V SKLOPU STROKOVNIH MODULOV
 PRAKTIČNI POUK  PRA X X X
 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM  PUD X X X
 INTERESNE DEJAVNOSTI  ID X X X


Več informacij...