Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

 
 PREDMET  KRATICA  1. LETNIK
2. LETNIK  3. LETNIK
 4. LETNIK
 A - SPLOŠNO - IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
 SLOVENŠČINA  SLO  X  X X X
 TUJI JEZIK I  TJ  X  X  X X
 UMETNOST  UME  X      
 MATEMATIKA  MAT  X  X  X X
 ZGODOVINA  ZGO  X  X    
 GEOGRAFIJA  GEO X      
 FIZIKA  FIZ  X      
 KEMIJA  KEM  X  X  X  
 BIOLOGIJA  BIO  X      
 SOCIOLOGIJA ali PSIHOLOGIJA  SOC/PSI     X  
 ŠPORTNA VZGOJA  ŠVZ opr. opr. opr. opr.
 B - STROKOVNI MODULI
 INFORMATIKA IN POSLOVNO
 KOMUNICIRANJE katalog 
 IPK  X      
 TRAJNOSTNI RAZVOJ  katalog  TR      X  
 PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE  PTR       X
 OSNOVE ŽIVILSTVA katalog  OŽ  X      
 PREHRANA IN DIETETIKA katalog  PID  X      
 VARNA HRANA katalog  VH  X      
 PREDELAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA
 IZVORA  katalog
 PŽR   X  X  
 PREDELAVA ŽIVIL ŽIVALSKEGA
 IZVORA  katalog
 PŽŽ   X X  
 KONTROLA KAKOVOSTI ŽIVIL  KKŽ       X
 ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA Z
 BIOTEHNOLOGIJO katalog
 ŽMB   X    
 TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL katalog  TAŽ     X  
 TEHNOLOŠKI POSTOPKI V ŽIVILSTVU  TPŽ   X X  
 PREHRANSKI OBRATI Z GASTRONOMIJO  POG       X
 KEMIJA V ŽIVILSTVU   KŽ     X X
 BIOLOGIJA V ŽIVILSTVU   BŽ       X
 STROKOVNA MATEMATIKA  SM       X
C - PRAKTIČNI POUK JE V SKLOPU STROKOVNIH MODULOV
 PRAKTIČNI POUK  PRA  X X X  X
 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM  PUD  X  X  X
INTERESNE DEJAVNOSTI   ID  X  X

Več informacij...