Kontakti | Intranet | Kazalo strani

ikone ikone2 ikone3 ikone7
ikone4 ikone5 ikone6 ikone8

 

Logotip Slovenia ERG awarded 2021 modra različica

 

Prostovoljstvo

pasica PRP EU SLO barvni manjši

 
 PREDMET  KRATICA  1. LETNIK
2. LETNIK  3. LETNIK
 4. LETNIK
 A - SPLOŠNO - IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
 SLOVENŠČINA  SLO  X  X X X
 TUJI JEZIK I  TJ  X  X  X X
 UMETNOST  UME  X      
 MATEMATIKA  MAT  X  X  X X
 ZGODOVINA  ZGO  X  X    
 GEOGRAFIJA  GEO X      
 FIZIKA  FIZ  X      
 KEMIJA  KEM  X  X  X  
 BIOLOGIJA  BIO  X      
 SOCIOLOGIJA ali PSIHOLOGIJA  SOC/PSI     X  
 ŠPORTNA VZGOJA  ŠVZ opr. opr. opr. opr.
 B - STROKOVNI MODULI
 INFORMATIKA IN POSLOVNO
 KOMUNICIRANJE katalog 
 IPK  X      
 TRAJNOSTNI RAZVOJ  katalog  TR      X  
 PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE  PTR       X
 OSNOVE ŽIVILSTVA katalog  OŽ  X      
 PREHRANA IN DIETETIKA katalog  PID  X      
 VARNA HRANA katalog  VH  X      
 PREDELAVA ŽIVIL RASTLINSKEGA
 IZVORA  katalog
 PŽR   X  X  
 PREDELAVA ŽIVIL ŽIVALSKEGA
 IZVORA  katalog
 PŽŽ   X X  
 KONTROLA KAKOVOSTI ŽIVIL  KKŽ       X
 ŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA Z
 BIOTEHNOLOGIJO katalog
 ŽMB   X    
 TEHNIKE ANALIZIRANJA ŽIVIL katalog  TAŽ     X  
 TEHNOLOŠKI POSTOPKI V ŽIVILSTVU  TPŽ   X X  
 PREHRANSKI OBRATI Z GASTRONOMIJO  POG       X
 KEMIJA V ŽIVILSTVU   KŽ     X X
 BIOLOGIJA V ŽIVILSTVU   BŽ       X
 STROKOVNA MATEMATIKA  SM       X
C - PRAKTIČNI POUK JE V SKLOPU STROKOVNIH MODULOV
 PRAKTIČNI POUK  PRA  X X X  X
 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM  PUD  X  X  X
INTERESNE DEJAVNOSTI   ID  X  X

Več informacij...