Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 
druzini prijazno polni

BIC Ljubljana je v torek, 15. 12. 2015, prejel polni certifikat Družini prijazno podjetje. Revizorski svet je na podlagi analize dokumentacije in izbranih dodatnih ukrepov podelil BIC Ljubljana polni certifikat Družini prijazno podjetje. Poleg že izbranih dvanajstih (12) ukrepov za boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja smo v projektni skupini in s podporo vodstva izbrali še dodatnih osem (8) ukrepov. Pripravili smo načrt izvajanja ukrepov, ki ga bomo izpeljali v naslednjih treh letih.

Družini prijazno_podjetje_-_podelitev

 

Družini prijazno_podjetje_-_podelitev_skupinska


 

 
Seznam izbranih ukrepov:  
 
Zap.
št. ukrepa
UKREP – NAZIV Št.
področja
Naziv področja
1. Otroški časovni bonus 1 Delovni čas.
2. Ukrepi za varovanje zdravja 2 Organizacija dela.
3. Komuniciranje z zaposlenimi 4 Politika informiranja in komuniciranja.
4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo 4 Politika informiranja in komuniciranja.
5. Mnenjske raziskave med zaposlenimi 4 Politika informiranja in komuniciranja.
6. Dan odprtih vrat 4 Politika informiranja in komuniciranja.
7. Izobraževanje/informiranje za vodilne na področju usklajevanja dela in družine 5 Veščine vodstva (strategija/filozofija) vodenja
8. Ocenjevanje vodij s strani podrejenih 5 Veščine vodstva (strategija/filozofija) vodenja
9. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore 6 Razvoj kadrov.
10. Obdaritev novorojenca 7 Struktura plačila in nagrajevani dosežki.
11. Otroci v organizaciji 8 Storitve za družino.
12. Novoletno obdarovanje otrok 8 Storitve za družino.
 
 Dodatni ukrepi:
Zap. št. ukrepa UKREP – NAZIV Št. področja Naziv področja
1. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih  obveznosti 1 Delovni čas
2. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov 1 Delovni čas
3. Nadomeščanje 2 Organizacija dela
4. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem 4 Politika informiranja in komuniciranja
5. Razvoj socialnih veščin za vodilne 5 Veščine vodstva
6. Spodbujanje različnih družbenih skupin (ženske, mladi, manjšine, itd.) 6 Razvoj kadrov
7.

Korporativno prostovoljstvo

6 Razvoj kadrov
8.

Izobraževanja za starše/partnerje

7 Struktura plačila in nagrajevani dosežki
9. Tim za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 2 Organizacija dela

Ekvilib Inštitut - kontaktni podatki
Telefon: 01 430 3751 ali 01 430 3752
Mobilni telefon: 041 878 131
E-poštainfo@ekvilib.org
Uradne ure: pon. – pet.: 9h – 13h