Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Načrtno spremljanje kakovosti na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana sega v leto 2001, ko smo se vključili v projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki je potekal pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije od 2001-2003. Pozitivne izkušnje in močna želja po sistematičnem spremljanju kakovosti na vseh področjih BIC Ljubljana so nas spodbudile, da smo se takoj po zaključku omenjenega projekta vključili v projekt Konzorcija biotehniških šol: »Biotehniška področja, najbolj učeča se okolja« in sodelovali v  podprojektu: »Širjenje sistema zagotavljanja kakovosti«. Projekt je potekal od 2004 do 2006. Od leta 2006 imamo v zavodu tudi svetovalko za kakovost za področje izobraževanja odraslih. V letu 2006 do 2007 smo sodelovali v projektu: »Ugotavljanje in razvijanje kakovosti v mreži biotehniških šol Slovenije«. Veliko strokovnega znanja in sistematična skrb za kakovost, v okviru preteklih projektov, nas je postavilo pred nove izzive. Zato smo se v šolskem/študijskem letu 2007/2008  vključili v projekt »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«, ki poteka v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije v obdobju 2008-2012, kjer smo koordinatorji aktivnosti: UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI.
Na Višji strokovni šoli smo leta 2010 pridobili priznanje za vzpostavitev sistema kakovosti. Sistematično skrb za kakovost izobraževanja odraslih v našem zavodu je potrdil tudi leta 2010 pridobljen Znak kakovosti.

  Dovoljenje za uporaba znaka POKI