Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Popestrimo šolo 2017 - 2021

POŠ Logoi

 

 

 

Popestrimo šolo ali projekt POŠ II se na Gimnaziji in veterinarski šoli BIC Ljubljana izvaja od maja 2017. V okviru projekta prirejamo različne aktivnosti z namenom krepitve ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, v to spada: spodbujanje bralne pismenosti, usmerjenost v kulturno zavest in izražanje, dvig jezikovnih, državljanskih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja ter kompetence samoiniciativnosti in podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Ob tem z usmerjenim projektnim delom pri dijakih in zaposlenih spodbujamo ter razvijamo inovativnost, ustvarjalnost, uporabo pametne tehnologije in kritično mišljenje.

Preberite več: Popestrimo šolo 2017–2022 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev...

april 20172Maja 2017 smo začeli še z drugim projektom Popestrimo šolo 2017-2021, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. S sredstvi bodo financirane številne dejavnosti, s katerimi bomo v individualnih in skupinskih aktivnostih razvijali bralno pismenost, ključne kompetence ter kritično razmišljanje, spoznavali bralne in učne tehnike. Sodelovali bomo z več fakultetami Univerze v Ljubljani, z nevladnimi organizacijami in drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi.