Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Popestrimo šolo 2016–2021

V sklopu projekta POŠ in Kariernega centra smo organizirali delavnice o pripravi življenjepisa Europass, ki so bile izvedene z dijaki tretjih letnikov srednjega poklicnega izobraževanja Živilske šole. Seznanili smo jih z obliko pisanja življenjepisa Europass in jih spodbudili, da razmislijo o tem, kakšna znanja in katere kompetence so pridobili tekom šolanja in pri opravljanju obvezne prakse, tako pri delodajalcih kot v sklopu interesnih dejavnostih. Seznanili so se, kako lahko vsako veščino, ki jo zapišejo v življenjepis, podkrepijo z informacijami o tem, kje so jo pridobili, da bi lahko svoja znanja in kompetence pregledno in sistematično razvrstili v življenjepis.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ Logoi

pošiNa majskem srečanju multiplikatorjev projekta POŠ se je zbralo veliko multiplikatorjev različnih osnovnih in srednjih šol z namenom spoznati se in izmenjati dragocene izkušnje. Po uvodnem pozdravu glavne koordinatorke projekta ga. Erike Grošelj, je sledilo nadvse zanimivo predavanje ga. Julije Pirnat z Zavoda za zaposlovanje o ključnih kompetencah 21. stoletja, o poklicih, ki počasi izginjajo in o poklicih prihodnosti. Sledilo je delo po skupinah in s tem priložnost, da si izmenjamo izkušnje in se pogovorimo o izzivih, na katere pogosto naletimo pri svojem delu. Prijetno druženje se je zaključilo s predstavitvijo dobrih praks posameznih udeležencev na stojnicah.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ Logoi

pošššššV sredo, 20. 3. 2019, je v sklopu Kariernega centra in projekta POŠ, potekal prvi del delavnic« Pot do zaposlitve«, namenjen dijakom in študentom, ki končujejo izobraževanje na BIC Ljubljana. Ta del srečanja smo organizirali skupaj s kadroviki iz podjetij, s katerimi šola tudi sicer sodeluje. Strokovnjaki iz kadrovskega področja agencije Adecco, Mercatorja in Spara, so dijakom in študentom prikazali razmere na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v njihovih podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na koncu so strnili svoje izkušnje in podali koristne informacije mladim iskalcem zaposlitve. Veliko število dijakov in študentov, ki so se dogodka udeležili, kaže na to, da je problematika zaposlovanja za mlade zanimiva in aktualna. Udeleženci so imeli priložnost, da strokovnjakom za kadre postavijo tudi konkretna vprašanja, ki jim bodo v pomoč pri iskanju prve zaposlitve.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ Logoi

poššššV okviru projekta POŠ – Popestrimo šolo in Kariernega centra smo za naše dijake zaključnih letnikov in študente organizirali  in uspešno izvedli 5. Karierni dan, ki smo ga poimenovali Moja karierna pot. Gostili smo različne izobraževalne institucije, pri katerih so zainteresirani dijaki in študenti na Info – točkah in posameznih predstavitvah prejeli koristne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja.

POŠ Logoi

fitopoš89Na BIC Ljubljana tudi v novem šolskem letu pridno izvajamo delavnice učenja socialnih veščin v okviru projekta POŠ – Popestrimo šolo 2016 – 2021. Na eni zmed delavnic smo z dijaki spoznali različne učne strategije in tehnike učenja in se pomerili v vajah za urjenje in krepitev spomina, razvijanje slušne pozornosti in koncentracije pri branju ter vajah za bogatenje besednega zaklada in razvijanje veščin zaporedja.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ Logoi

poš2018oV mesecu septembru se je projekt POŠ udeležil spoznavnega razrednega tabora v Zapotoku. Z dijaki smo izvedli več tematskih delavnic in preživeli dva čudovita dneva. Z reševanjem osebnostnih testov smo ugotavljali svoj osebnostni tip in odkrivali, katera so naša močna področja in jih lahko uporabimo za lastno kvaliteto življenja in boljše odnose. Spoznavali smo tehnike pomnjenja, urjenja slušne pozornosti in koncentracije, z izvajanjem zabavnih kvizov pa smo se urili v sodelovalnem učenju in skupinski dinamiki. 

POŠ Logoi

pošjunV okviru projekta POŠ - Popestrimo šolo 2016-2021 - skozi vse šolsko leto izvajamo različne delavnice učenja socialnih veščin, kjer poskušamo dijake učiti  in naučiti strpnosti, sprejemanja drugačnosti, medsebojnega sodelovanja, nenasilnega reševanja konfliktov in življenja brez predsodkov. Spodbujamo jih k strpnemu vedenju, medsebojnemu spoštovanju in gradnji prijateljskih odnosov. V mesecu juniju smo tako  izvedli zanimivo delavnico, kjer so dijaki s pomočjo tolmača znakovnega jezika spoznali abecedo znakovnega jezika in se naučili nekaj osnovnih kretenj.

POŠ Logoi

V sklopu projekta POŠ 2016 - 2021 in Kariernega centra smo v maju organizirali delavnice o pripravi življenjepisa Europass, ki so bile namenjene dijakom zaključnih letnikov Živilske šole. Dijaki so se seznanili z obliko pisanja življenjepisa Europass in razmislili o tem, kakšna znanja in katere kompetence so pridobili tekom šolanja in pri opravljanju obvezne prakse pri delodajalcih ali v sklopu interesnih dejavnostih. Seznanili so se, kako lahko vsako veščino, ki jo zapišejo v življenjepis, podkrepijo z informacijami o tem, kje so jo pridobili. Na ta način so lahko svoja znanja in kompetence pregledno in sistematično razvrstili v življenjepis.

Projekt POŠ 2016 – 2021 je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ Logoi

kolaž

V četrtek, 15. 3. 2018, smo v sklopu Kariernega centra in projekta POŠ, izvedli srečanje s strokovnjaki za kadre s katerimi šola tudi sicer sodeluje. Dogodek smo poimenovali Pot do zaposlitve in je bil namenjen dijakom in študentom, ki končujejo izobraževanje na BIC Ljubljana. Strokovnjaki iz kadrovskega področja agencije M servis in Kariera so dijakom in študentom prikazali razmere na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v njihovih podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na koncu so strnili svoje izkušnje in podali koristne informacije mladim iskalcem zaposlitve. Še posebej je dijake in študente, s predstavitvijo svoje karierne poti, navdušil mladi podjetnik Matic Vizjak. S svojo zgodbo jim je podal nekaj koristnih napotkov, kako uspeti v življenju in kako se vztrajnost slej kot prej izplača. Vsem udeležencem dogodka se zahvaljujemo za udeležbo in za koristne nasvete, ki bodo našim dijakom in študentom pomagali pri načrtovanju in razvoju karierne poti.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ objava mar18 logo