Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 1389711205.jpg
 • 1510050417.jpg
 • 1510050638.jpg
 • 1510050654.jpg
 • 1510050669.jpg
 • 1510050683.jpg
 • 1510050701.jpg
 • 1510050716.jpg
 • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Popestrimo šolo 2016–2021

poš2018oV mesecu septembru se je projekt POŠ udeležil spoznavnega razrednega tabora v Zapotoku. Z dijaki smo izvedli več tematskih delavnic in preživeli dva čudovita dneva. Z reševanjem osebnostnih testov smo ugotavljali svoj osebnostni tip in odkrivali, katera so naša močna področja in jih lahko uporabimo za lastno kvaliteto življenja in boljše odnose. Spoznavali smo tehnike pomnjenja, urjenja slušne pozornosti in koncentracije, z izvajanjem zabavnih kvizov pa smo se urili v sodelovalnem učenju in skupinski dinamiki. 

POŠ Logoi

pošjunV okviru projekta POŠ - Popestrimo šolo 2016-2021 - skozi vse šolsko leto izvajamo različne delavnice učenja socialnih veščin, kjer poskušamo dijake učiti  in naučiti strpnosti, sprejemanja drugačnosti, medsebojnega sodelovanja, nenasilnega reševanja konfliktov in življenja brez predsodkov. Spodbujamo jih k strpnemu vedenju, medsebojnemu spoštovanju in gradnji prijateljskih odnosov. V mesecu juniju smo tako  izvedli zanimivo delavnico, kjer so dijaki s pomočjo tolmača znakovnega jezika spoznali abecedo znakovnega jezika in se naučili nekaj osnovnih kretenj.

POŠ Logoi

V sklopu projekta POŠ 2016 - 2021 in Kariernega centra smo v maju organizirali delavnice o pripravi življenjepisa Europass, ki so bile namenjene dijakom zaključnih letnikov Živilske šole. Dijaki so se seznanili z obliko pisanja življenjepisa Europass in razmislili o tem, kakšna znanja in katere kompetence so pridobili tekom šolanja in pri opravljanju obvezne prakse pri delodajalcih ali v sklopu interesnih dejavnostih. Seznanili so se, kako lahko vsako veščino, ki jo zapišejo v življenjepis, podkrepijo z informacijami o tem, kje so jo pridobili. Na ta način so lahko svoja znanja in kompetence pregledno in sistematično razvrstili v življenjepis.

Projekt POŠ 2016 – 2021 je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ Logoi

kolaž

V četrtek, 15. 3. 2018, smo v sklopu Kariernega centra in projekta POŠ, izvedli srečanje s strokovnjaki za kadre s katerimi šola tudi sicer sodeluje. Dogodek smo poimenovali Pot do zaposlitve in je bil namenjen dijakom in študentom, ki končujejo izobraževanje na BIC Ljubljana. Strokovnjaki iz kadrovskega področja agencije M servis in Kariera so dijakom in študentom prikazali razmere na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v njihovih podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na koncu so strnili svoje izkušnje in podali koristne informacije mladim iskalcem zaposlitve. Še posebej je dijake in študente, s predstavitvijo svoje karierne poti, navdušil mladi podjetnik Matic Vizjak. S svojo zgodbo jim je podal nekaj koristnih napotkov, kako uspeti v življenju in kako se vztrajnost slej kot prej izplača. Vsem udeležencem dogodka se zahvaljujemo za udeležbo in za koristne nasvete, ki bodo našim dijakom in študentom pomagali pri načrtovanju in razvoju karierne poti.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ objava mar18 logo

Popestrimo šoloV okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO in KARIERNEGA CENTRA smo organizirali  in uspešno izvedli 4. KARIERNI DAN – Priložnost za prihodnost, kjer so naši dijaki in študenti zaključnih letnikov dobili vse potrebne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja. V četrtek, 18. januarja 2018, smo gostili različne izobraževalne institucije, ki smo jih izbrali na podlagi predlogov dijakov in študentov. Najprej  so se posamezne izobraževalne institucije predstavile na stojnicah v osrednjem prostoru šole, potem pa so si dijaki lahko ogledali podrobnejše predstavitve po razredih. Sodelovali so tudi študenti, ki so navezovali stik z dijaki in z njimi delili svoje izkušnje. Dijaki in študenti so domov odšli s kopico koristnih informacij, ki jim bodo pri izbiri nadaljnjega izobraževanja prav gotovo v pomoč.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ jan18

V decembru smo na BIC Ljubljana, v okviru projekta POŠ – Popestrimo šolo, v predprazničnem duhu z dijaki različnih letnikov različnih programov izvedli veliko delavnic medsebojnega povezovanja in sodelovanja ter z dijaki tujci izvedli medkulturno delavnico z namenom spoznavati se, razumeti drug drugega in naučiti se sprejemati drugačnost. V tem mesecu smo s strokovnimi sodelavci, razredniki in profesorji  na tematskih delavnicah nadgrajevali svoje socialne kompetence in spoznavali različne socialne veščine in tehnike, ki jih bodo s pridom prenašali v razred. Na ustvarjalnih delavnicah smo se družili z dijaki in izdelovali novoletne voščilnice ter si tako polepšali predpraznične dni.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ Logoi

Z novim šolskim letom se na BIC Ljubljana nadaljuje tudi projekt POŠ – Popestrimo šolo 2016-2021, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta bodo izvedene delavnice učenja socialnih veščin, delavnice učenja učenja in tematske strokovne delavnice za spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja ter funkcionalne pismenosti,  kjer bodo dijaki pridobili uporabna znanja, aktualna za njihovo vsakdanje življenje. Izvedene dejavnosti bodo pripomogle k izboljševanju kvalifikacij, ki jih dijaki potrebujejo za dejavno udeležbo na gospodarskem in družbenem življenju ter tako prispevale k boljši kakovosti življenja. Pripravljamo tudi usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev, kjer bodo učitelji, razredniki in ostali strokovni sodelavci razvili in nadgradili socialne kompetence ter kasneje ta znanja prenašali v razred.POŠ

new-piktochart 18128605_1c53b4502e4b14cd3f8b6be9ff771c71a5ecbb10_2V mesecu oktobru smo uspešno opravili prijavo na razpis projekta Popestrimo šolo, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Iz sredstev Evropskega socialnega sklada bodo v petletnem obdobju financirane številne aktivnosti, namenjene dijakom BIC Ljubljana in učencem partnerske osnovne šole Oskarja Kovačiča. Aktivnosti bodo potekale izven šolskih obveznosti, tudi ob sobotah in med šolskimi počitnicami. Udeležba je prostovoljna in brezplačna. O urniku in vsebini aktivnosti bodo dijaki in učenci obveščeni sproti.

logo pasica

Projekt POŠ – Popestrimo šolo na BIC Ljubljana izvajamo od meseca oktobra 2016. V okviru projekta izvajamo različne aktivnosti z namenom krepitev ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje: spodbujanje bralne pismenosti, dvig jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja, inovativnosti, ustvarjalnosti, uporabo pametne tehnologije in podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Projekt se posveča dijakovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, dijaki in strokovni delavci pa imajo preko sodelovanja v projektnih aktivnostih priložnost razvoja novih in nadgradnje že pridobljenih kompetenc. V projekt so vključeni dijaki Živilske šole in dijaki Gimnazije in veterinarske šole, učitelji ter drugi strokovni delavci.

Od začetka projekta smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • -          Delavnice učenja socialnih veščin,
 • -          Pomoč dijakom s posebnimi potrebami pri prehodu iz šole na trg dela in vključevanju na trg dela,
 • -          Pomoč dijakom tujcem,
 • -          Tematske strokovne delavnice za dijake za spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in razvijanja funkcionalne pismenosti,
 • -          Organizacija in izvedba delavnic učenje učenja,
 • -          Delavnice za izdelavo življenjepisov Europass in motivacijskih pisem dijakov zaključnih letnikov.

 

logo pasica