Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 1389711205.jpg
 • 1510050417.jpg
 • 1510050638.jpg
 • 1510050654.jpg
 • 1510050669.jpg
 • 1510050683.jpg
 • 1510050701.jpg
 • 1510050716.jpg
 • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Popestrimo šolo 2016–2021

kolaž

V četrtek, 15. 3. 2018, smo v sklopu Kariernega centra in projekta POŠ, izvedli srečanje s strokovnjaki za kadre s katerimi šola tudi sicer sodeluje. Dogodek smo poimenovali Pot do zaposlitve in je bil namenjen dijakom in študentom, ki končujejo izobraževanje na BIC Ljubljana. Strokovnjaki iz kadrovskega področja agencije M servis in Kariera so dijakom in študentom prikazali razmere na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v njihovih podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na koncu so strnili svoje izkušnje in podali koristne informacije mladim iskalcem zaposlitve. Še posebej je dijake in študente, s predstavitvijo svoje karierne poti, navdušil mladi podjetnik Matic Vizjak. S svojo zgodbo jim je podal nekaj koristnih napotkov, kako uspeti v življenju in kako se vztrajnost slej kot prej izplača. Vsem udeležencem dogodka se zahvaljujemo za udeležbo in za koristne nasvete, ki bodo našim dijakom in študentom pomagali pri načrtovanju in razvoju karierne poti.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ objava mar18 logo

Popestrimo šoloV okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO in KARIERNEGA CENTRA smo organizirali  in uspešno izvedli 4. KARIERNI DAN – Priložnost za prihodnost, kjer so naši dijaki in študenti zaključnih letnikov dobili vse potrebne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja. V četrtek, 18. januarja 2018, smo gostili različne izobraževalne institucije, ki smo jih izbrali na podlagi predlogov dijakov in študentov. Najprej  so se posamezne izobraževalne institucije predstavile na stojnicah v osrednjem prostoru šole, potem pa so si dijaki lahko ogledali podrobnejše predstavitve po razredih. Sodelovali so tudi študenti, ki so navezovali stik z dijaki in z njimi delili svoje izkušnje. Dijaki in študenti so domov odšli s kopico koristnih informacij, ki jim bodo pri izbiri nadaljnjega izobraževanja prav gotovo v pomoč.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ jan18

V decembru smo na BIC Ljubljana, v okviru projekta POŠ – Popestrimo šolo, v predprazničnem duhu z dijaki različnih letnikov različnih programov izvedli veliko delavnic medsebojnega povezovanja in sodelovanja ter z dijaki tujci izvedli medkulturno delavnico z namenom spoznavati se, razumeti drug drugega in naučiti se sprejemati drugačnost. V tem mesecu smo s strokovnimi sodelavci, razredniki in profesorji  na tematskih delavnicah nadgrajevali svoje socialne kompetence in spoznavali različne socialne veščine in tehnike, ki jih bodo s pridom prenašali v razred. Na ustvarjalnih delavnicah smo se družili z dijaki in izdelovali novoletne voščilnice ter si tako polepšali predpraznične dni.

Projekt POŠ je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

POŠ Logoi

Z novim šolskim letom se na BIC Ljubljana nadaljuje tudi projekt POŠ – Popestrimo šolo 2016-2021, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta bodo izvedene delavnice učenja socialnih veščin, delavnice učenja učenja in tematske strokovne delavnice za spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja ter funkcionalne pismenosti,  kjer bodo dijaki pridobili uporabna znanja, aktualna za njihovo vsakdanje življenje. Izvedene dejavnosti bodo pripomogle k izboljševanju kvalifikacij, ki jih dijaki potrebujejo za dejavno udeležbo na gospodarskem in družbenem življenju ter tako prispevale k boljši kakovosti življenja. Pripravljamo tudi usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev, kjer bodo učitelji, razredniki in ostali strokovni sodelavci razvili in nadgradili socialne kompetence ter kasneje ta znanja prenašali v razred.POŠ

new-piktochart 18128605_1c53b4502e4b14cd3f8b6be9ff771c71a5ecbb10_2V mesecu oktobru smo uspešno opravili prijavo na razpis projekta Popestrimo šolo, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Iz sredstev Evropskega socialnega sklada bodo v petletnem obdobju financirane številne aktivnosti, namenjene dijakom BIC Ljubljana in učencem partnerske osnovne šole Oskarja Kovačiča. Aktivnosti bodo potekale izven šolskih obveznosti, tudi ob sobotah in med šolskimi počitnicami. Udeležba je prostovoljna in brezplačna. O urniku in vsebini aktivnosti bodo dijaki in učenci obveščeni sproti.

logo pasica

Projekt POŠ – Popestrimo šolo na BIC Ljubljana izvajamo od meseca oktobra 2016. V okviru projekta izvajamo različne aktivnosti z namenom krepitev ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje: spodbujanje bralne pismenosti, dvig jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenje učenja, inovativnosti, ustvarjalnosti, uporabo pametne tehnologije in podjetništva v povezavi s karierno orientacijo. Projekt se posveča dijakovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, dijaki in strokovni delavci pa imajo preko sodelovanja v projektnih aktivnostih priložnost razvoja novih in nadgradnje že pridobljenih kompetenc. V projekt so vključeni dijaki Živilske šole in dijaki Gimnazije in veterinarske šole, učitelji ter drugi strokovni delavci.

Od začetka projekta smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • -          Delavnice učenja socialnih veščin,
 • -          Pomoč dijakom s posebnimi potrebami pri prehodu iz šole na trg dela in vključevanju na trg dela,
 • -          Pomoč dijakom tujcem,
 • -          Tematske strokovne delavnice za dijake za spodbujanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in razvijanja funkcionalne pismenosti,
 • -          Organizacija in izvedba delavnic učenje učenja,
 • -          Delavnice za izdelavo življenjepisov Europass in motivacijskih pisem dijakov zaključnih letnikov.

 

logo pasica

Pot do zaposlitve - srečanje s strokovnjaki za kadre

V sredo 15. 3. 2017, je v sklopu Kariernega centra in projekta POŠ, potekal prvi del delavnic Pot do zaposlitve namenjen dijakom in študentom, ki končujejo izobraževanje na BIC Ljubljana. Ta del delavnic, ki je nosil naslov Trening veščin za iskanje zaposlitve, smo organizirali skupaj s kadroviki iz podjetij s katerimi šola tudi sicer sodeluje. Strokovnjaki iz kadrovskega področja agencije Adecco, Kariera in Spar, so dijakom in študentom prikazali razmere na trgu dela, načine in postopke kadrovanja v njihovih podjetjih in potek zaposlitvenih razgovorov. Na koncu so strnili svoje izkušnje in podali koristne informacije mladim iskalcem zaposlitve. Veliko število dijakov in študentov, ki so se dogodka udeležili kaže na to, da je problematika zaposlovanja za mlade zanimiva in aktualna. Udeleženci so izkoristili prisotnost strokovnjakov za kadre in postavljali konkretna vprašanja, ki jim bodo v pomoč pri iskanju prve zaposlitve.

Pot do zaposlitve - srečanje s strokovnjaki za kadre

Moja karierna pot
3. Karierni dan – Priložnost za prihodnost
Za dijake in študente zaključnih letnikov, pred katerimi je pomembna odločitev o nadaljevanju poklicne oz. karierne poti, smo v sklopu projekta POPESTRIMO ŠOLO in KARIERNEGA CENTRA uspešno izvedli 3. KARIERNI DAN. Vabilu na dogodek se je odzvalo 22 višjih in visokih šol ter fakultet, ki so na posameznih predstavitvah in tržnici šol zainteresiranim dijakom in študentom posredovali koristne informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja. 

Vsem dijakom in študentom, ki ste se dogodka udeležili želimo, da izberete pravo pot, takšno, ki vas bo pripeljala do poklica in kariernega razvoja s katerim boste najbolj zadovoljni.

Oglejte si foto-utrinke.

 Na info-točkah in predstavitvah smo gostili naslednje institucije:

 Turistica Portorož  fakulteta za management koper koper  Fakulteta za vede o zdravju edited  logo famnit
   pdfFakulteta za management UP.pdf pdfFakulteta za vede o zdravju UP.pdf  pdfFAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.pdf
Biotehniška fakulteta PEF edited fakulteta za sport fsp ljubljana zdravstvena fakulteta UL
pdfBiotehniška fakulteta.pdf      pdfPedagoška fakulteta UL.pdf    
photo 1  Fakulteta za pomorstvo in promet FKPVlogo FKKT 1
     pdfFKPV Celje.pdf  pdfFKKT.pdf
Fakulteta za varnostne vede mb VŠ za vinogradnistvo in vinarstvo ng GeaCollege VŠHT Bled
   FB-Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
 pdfGEA College.pdf  
GRM2 ŠOLSKI CENTER POSTOJNA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA HTMi JPEG Logo LOGO BIOTEHNISKI CENTER Mobile
pdfVisoka šola za upravljanje podeželja.pdf pdfVSŠ Postojna - Gozdarstvo in lovstvo.pdf    
visoka sola za varstvo okolja velenje      
       

logo pasica

V organizaciji Kariernega centra bo v sredo, 15. 3. 2017 (od 13.00 - 14.30),  na Ižanski cesti 10 (VP), potekal dogodek z naslovom Pot do zaposlitve. Namenjen je dijakom in študentom zaključnih letnikov. Na srečanju bodo sodelovali strokovnjaki s področja kadrovanja (Spar, Adecco, Kariera). Spregovorili bodo o kadrovanju oz. bolj natančno o tem, kje objavljajo oglase za prosta delovna mesta, kaj pričakujejo od kandidatov, kako poteka zaposlitveni razgovor, kaj svetujejo mladim iskalcem zaposlitve … .

Za dogodek se dijaki prijavite v svetovalnih službah oz. pri svojih razrednikih, študenti pa svoje prijave pošljete na karierni.center@bic-lj.si do 14. 3. 2017.

Vabljeni!

Dejavnost v sklopu projekta »Popestrimo šolo«

logo pasica