Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018

Logo MIZŠ ESS

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana se tudi letos prijavil na javni razpis za izbor operacij, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

V okviru tega projekta smo zaposlili mlade učitelje začetnike. Z njimi smo sklenil pogodbo za določen čas od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018 in jim bomo omogočili, da bodo pridobivali vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije in omogočili, da bodo opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bomo z njimi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 5. 2019.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

Več informacij o javnem razpisu "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018" je na voljo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.