Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 1389711205.jpg
 • 1510050417.jpg
 • 1510050638.jpg
 • 1510050654.jpg
 • 1510050669.jpg
 • 1510050683.jpg
 • 1510050701.jpg
 • 1510050716.jpg
 • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Svet zavoda:
Skladno z ustanovitvenim aktom BIC Ljubljana ima Svet zavoda 17 članov, in sicer:
• 3 predstavniki ustanovitelja, dva izmed njih imenuje Vlada RS in enega Mestna občina Ljubljana
• 5 predstavnikov delavcev
• 3 predstavniki staršev dijakov
• 2 predstavnika dijakov
• 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole
• Predsednik strateškega sveta

Predsednica Sveta zavoda BIC Ljubljana:
Marija Kostadinov, univ. dipl. ing. živ. teh.
Elekt. naslov: marija.kostadinov@bic-lj.si 

Namestnica predsednice Sveta zavoda: Nada Petrič
Predstavniki ustanovitelja: Jernej Lenič, mag. Darja Silan in Ana Žličar
Predstavniki delavcev: Emil Grah, Tanja Gregorec, Tanja Kek, Marija Kostadinov, Nada Petrič
Predstavniki staršev: Andreja Škof, Nina Kržišnik, Petra Ložar
Predstavnika dijakov: Miha Kosec, Pia Fistrovič
Predstavniki študentov: Matej Kolmanič, Jana Strajnar, Sašo Pintar
Predsednik Strateškega sveta: dr. Boris Kovač

Direktorica zavoda:
mag. Jasna Kržin Stepišnik, prof. fiz.

Kolegij:
V zavodu je za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikovan kolegij. Sestavlja ga direktorica zavoda in ravnateljice šole. Pri delu kolegija lahko sodelujejo tudi drugi delavci zavoda, ki jih določi direktorica zavoda.

Komisija za kakovost BIC Ljubljana:

Komisijo za kakovost na ravni zavoda sestavlja 23 članov, imenovanih izmed strokovnih delavcev šole, predstavnikov delodajalcev, predstavnikov dijakov, študentov oziroma odraslih udeležencev ter predstavnikov staršev.

 1. BOŠTJAN OZIMEK, predsednik
 2. MAG. JASNA KRŽIN STEPIŠNIK
 3. MARIJA VIDMAR
 4. MILENA HROVAT
 5. MARIJA ŽVAB
 6. ALMA KAPUN DOLINAR
 7. MARJANA MASTINŠEK-ŠUŠTAR
 8. NIVES VIŠNAR
 9. GREGOR MATOS
 10. MILENA GLAVAN
 11. MARIJA KOSTADINOV
 12. MAG. TJAŠA VIDRIH
 13. MAG. GORDANA VULIĆ
 14. KATARINA SMOLE
 15. LIDIJA MLINARIČ
 16. MAG. MUHAREM HUSIĆ
 17. JERNEJ LENIČ
 18. PETRA LOŽAR
 19. ANDREJA ŠKOF
 20. PIA FISTROVIČ
 21. MIHA KOSEC
 22. MATEJ KOLMANIČ
 23. GAŠPER ZEVNIK