Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Priznanje zdrava šolaBIC Ljubljana je ob 20. Obletnici Slovenske mreže zdravih šol prejel priznanje za dejavno sodelovanje v mreži zdravih šol. Slovenska mreža zdravih šol, ki jo vodi in koordinira Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), praznuje 20 let delovanja. V mrežo je vključenih že 324 osnovnih in srednjih šol oziroma polovica vseh. Njihov namen je promocija zdravja, saj zdrave šole z različnimi dejavnostmi spodbujajo, omogočajo in krepijo zdravje učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja - telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem.