Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Podelitev Krkinih_nagrad_2015

Dijaki BIC Ljubljana v programu tehniške gimnazije že 4. leto uspešno sodelujejo na tekmovanju za Krkine nagrade. V šolskem letu 2014 /2015 so maturanti prijavili 3 raziskovalne naloge, ki so bile opravljene v okviru izbirnega maturitetnega predmeta Biotehnologija. 18. septembra 2015 je bila v tovarni KRKA v Novem mestu prestavitev srednješolskih raziskovalnih nalog in s svečano podelitev nagrad ter ogledom novega Obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil (NOTOL 2). Tudi tokrat so se naši dijaki odlično odrezali.
Vsem nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo!

Krkino nagrado so prejeli: Iris Zajc in Ula Ana Leban za nalogo z naslovom: Odpornost bakterije Salmonella Infantis proti antibiotikom v slovenski perutninski proizvodnji (Mentorica: dr. Majda Golob; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
in Tomaž Žigon za nalogo z naslovom: Biološka razgradnja hormonskih motilcev v pilotnih bioreaktorjih (Mentorica: dr. Ester Heath; somentorica: mag. Irena Štrumbelj Drusany)
Krkino priznanje sta prejeli:
Kjara Špoljar, Stela Špoljar za nalogo z naslovom: Priprava nanodiskov z vsebnostjo lipidov kot v eritrocitni membrani za poskuse vezave listeriolizina O (Mentorji: Gregor Anderluh, Mirijam Kozorog, somentorica: Nada Udovč Kneževič)