Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 1389711205.jpg
 • 1510050417.jpg
 • 1510050638.jpg
 • 1510050654.jpg
 • 1510050669.jpg
 • 1510050683.jpg
 • 1510050701.jpg
 • 1510050716.jpg
 • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

cv

Življenjepis – CV (curriculum vitae)

Na delodajalca življenjepis vpliva že v prvih sekundah, ko ga prime v roke. Če se potrudite, da pripravite dober življenjepis, ste polovico poti že opravili, saj ima le dober življenjepis možnost, da vas popelje na razgovor.

V življenjepisu je priporočljiva uporaba alinej, ki ga naredijo bolj jasnega in preglednega, najbolj pa so priporočljive tabele. Življenjepisi so lahko različnih oblik. Pozorni bodite na to, da bo življenjepis jasen, kratek in jedrnat. Prav tako poskrbite za lepo obliko.

Namen_ivljenjepisa

Ob vstopu Slovenije v EU se najbolj priporoča EUROPASS življenjepis, ki ga najdete na spletnih straneh in ga lahko uporabite za podlogo pisanja vašega življenjepisa.

KAJ JE ŽIVLJENJEPIS EUROPASS?

 • evropsko dogovorjena oblika za sistematično in celovito osebno predstavitev;
 • dostopen je v elektronski obliki, v 26 evropskih jezikih in 32 evropskih državah;
 • primeren je tako za predstavitev doma kot v tujini;
 • osvetljuje tudi neformalno in priložnostno pridobljeno znanje in kompetence.

Med prilogami je prikazan omenjeni obrazec, na spletnih straneh pa lahko pogledate tudi primere izpolnjenih obrazcev v različnih jezikih.

Dodatno raziščite in preberite

Po predlogi in primeru, ki ga najdete na spletni strani, pripravite svoj življenjepis. http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1346/type.FileContent.file/CVExamples_sl_SI.pdf 

NEKAJ NAJPOGOSTEJŠIH NAPAK PRI PISANJU ŽIVLJENJEPISA
Strokovnajki, ki se ukvarjajo s kadrovanjem (Laslo Boch, 2014) in so pri svojem delu pregledali veliko število življenjepisov pravijo, da bi lahko izpostavili 5 najpogostejših napak:
Napaka 1: TIPKARSKE NAPAKE – Raziskava CareerBuilder (2013) je pokazala, da kar 58% življenjepisov vsebuje tipkarske napake. Te delodajalci velikokrat razlagajo kot površnost ali slabo znanje jezika. Dobro preglejte slovnične napake in prosite nekoga od bližnjih, da tudi on prebere vaš življenjepis.
Napaka 2: DOLŽINA ŽIVLJENJEPISA – življenjepis na sme biti daljši od 1-2 strani. Daljši je, manjša je verjetnost, da ga bo delodajalec prebral do konca. Življenjepis je orodje, ki nam odpre vrata na razgovor (kjer bo delodajalec še marsikaj povprašal) in na podlagi izključno življenjepisa ne bomo dobili zaposlitev. Strnjeni življenjepis kaže tudi na to, da smo sposobni narediti rezime svojih najpomembnejših lastnosti in izkušenj. Že Pascal je rekel:«Napisal bi ti krajše pismo, vendar nisem imel dovolj časa.«
Napaka 3: OBLIKOVANJE – ker velikokrat pošiljamo življenjepis po elektronski pošti je dobro, da je pripravljen v obliki PDF, sicer se nam zgodi, da pride do sprememb v oblikovanju. Osnovno pravilo oblikovanja je, da je življenjepis pregleden in berljiv.
Napaka 4: ZAUPNE INFORMACIJE – v življenjepisu ne moremo vedno opisati vseh projektov pri katerih sodelujemo, saj so ti lahko tudi zaupne narave. Raziskave kažejo, da vsaj 5-10 % življenjepisov razkriva zaupne informacije. Upoštevati moramo razkorak med tem, kakšen je interes delodajalca pri katerem smo zaposleni in med željo, kako sebe prikazati v najboljši luči.
Napaka 5: NERESNIČNE INFORMACIJE IN PODATKI – v življenjepisu popišimo samo stvari, ki so resnične. Največkrat se hitro ugotovi, če napišemo nekaj kar ni res.