Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Izvedeni dogodki

Delavnica GVŠDružbene, ekonomske in socialne spremembe vplivajo na spreminjanje trga dela. Za nastop na trgu dela že nekaj časa ne zadošča le dosežena izobrazba. Vedno bolj so pomembne tudi kompetence, ki ne predstavljajo samo tistega kar naj bi posameznik znal, ampak tisto, kar dejansko obvlada v teoriji in je sposoben tudi narediti v praksi oziroma ponuditi na trgu delovne sile.
V sklopu kariernega centra smo, spomladi 2014, za dijake zaključnih letnikov Gimnazije in veterinarske šole, pod strokovnim vodstvom gospe Špele Pogačnik iz CPI, organizirali delavnico priprave življenjepisa (Europass). Delo v delavnici je potekalo v sproščenem vzdušju. Udeleženci so se seznanili, kako pregledno in sistematično razvrstiti svoja znanja in kompetence. Naučili so se veliko novega, saj se je večina prvič srečala s takšno obliko pisanja življenjepisa.

DSC 0021V torek, 11. 3. 2014, je študente 1. letnika Gostinstva in turizma na BIC-u obiskal Bine Volčič, priznan in izkušen slovenski kuhar, ki je med Slovenci postal prepoznaven v kuharski oddaji Gostilna išče šefa.

V svojem sproščenem in zabavnem predavanju je študentom predstavil svojo karierno pot, ki ga je pripeljala do končnega cilja in s tem do uresničitve njegovih sanj. Za cilje, ki jih je želel doseči, je moral velikokrat močno garati.

Preberite več: »Rockerski kuhar« Bine Volčič v gosteh na BIC-u

DelavnicaV času od 12. do 22. novembra 2013 so, v sklopu kariernega centra, potekale delavnice z naslovom Učinkovito učenje in pomnjenje. Delavnice so bile namenjena tako dijakom kot študentom, ki so na izobraževalnem centru BIC vpisani v prve letnike. Namen delavnic je bil, da dijaki in študenti prepoznajo pomen izobraževanja za svojo prihodnost in da se na začetku nove izobraževalne poti lažje spoprimejo s težavami na področju učenja. Udeleženci delavnic so imeli možnost spoznati dejavnike in stile uspešnega učenja in hkrati analizirati svoj pristop k učenju. Izvedli smo sedem dvournih delavnic za dijake prvih letnikov Živilske šole in eno delavnico za študente Višje strokovne šole programa Živilstvo in prehrana ter Gostinstvo in turizem.

Korak

... smo pripravili z namenom aktivne priprave na iskanje zaposlitve.

Program smo izvedli kot trening veščin in aktivnosti, potrebnih za uspešen vstop na trg dela.
Udeleženci so razvijali veščine iskanja zaposlitve, pripravili svoj življenjepis, prošnjo in ponudbo za delo, trenirali poslovni bonton in zaposlitveni razgovor.
Za vsakega udeleženca smo pripravili gradiva in učne pripomočke.

Preberite več: Pogumen korak naprej