Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Delavnica GVŠDružbene, ekonomske in socialne spremembe vplivajo na spreminjanje trga dela. Za nastop na trgu dela že nekaj časa ne zadošča le dosežena izobrazba. Vedno bolj so pomembne tudi kompetence, ki ne predstavljajo samo tistega kar naj bi posameznik znal, ampak tisto, kar dejansko obvlada v teoriji in je sposoben tudi narediti v praksi oziroma ponuditi na trgu delovne sile.
V sklopu kariernega centra smo, spomladi 2014, za dijake zaključnih letnikov Gimnazije in veterinarske šole, pod strokovnim vodstvom gospe Špele Pogačnik iz CPI, organizirali delavnico priprave življenjepisa (Europass). Delo v delavnici je potekalo v sproščenem vzdušju. Udeleženci so se seznanili, kako pregledno in sistematično razvrstiti svoja znanja in kompetence. Naučili so se veliko novega, saj se je večina prvič srečala s takšno obliko pisanja življenjepisa.