Kontakti | Intranet | Kazalo strani

 • 1.jpg
 • 1389711205.jpg
 • 1510050417.jpg
 • 1510050638.jpg
 • 1510050654.jpg
 • 1510050669.jpg
 • 1510050683.jpg
 • 1510050701.jpg
 • 1510050716.jpg
 • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Korak

... smo pripravili z namenom aktivne priprave na iskanje zaposlitve.

Program smo izvedli kot trening veščin in aktivnosti, potrebnih za uspešen vstop na trg dela.
Udeleženci so razvijali veščine iskanja zaposlitve, pripravili svoj življenjepis, prošnjo in ponudbo za delo, trenirali poslovni bonton in zaposlitveni razgovor.
Za vsakega udeleženca smo pripravili gradiva in učne pripomočke.

GRADIVA

Posebej za to usposabljanje smo pripravili gradiva, v katerih so koristne informacije glede:

 • prijave na ZRSZZ,
 • pravic in dolžnosti ob brezposelnosti,
 • pravic do brezplačne pravne pomoči,
 • pravic do brezplačne socialne pomoči,
 • ugodnosti za prejemnike socialne pomoči...

BREZPLAČNO
USPOSABLJANJE
ZA AKTIVNO UDELEŽBO
NA TRGU DELA

KRATEK OPIS PROGRAMA

Program Pogumen korak naprej, ki ga smo izvedli na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, smo zasnovali kot trening veščin in aktivnosti, potrebnih ob iskanju zaposlitve. Program je trajal 50 ur in je bil brezplačen.

Udeleženci so v prvem nizu delavnic spoznavali sebe, svoje lastnosti in kvalitete, interese in zaposlitvene cilje.

Drugi del programa je vključeval ustvarjalne delavnice, kjer udeleženci pomembno pridobivajo na osebni rasti. Izdelajo tudi svoj osebni zaposlitveni načrt.

Tretji del programa je bil namenjen računalniškemu opismenjevanju, kjer so se udeleženci v praktični delavnici naučili, kako na spletnih straneh poiskati delo, ki jih zanima.

V zaključnem delu so udeleženci pripravili svoj življenjepis, europass, ponudbo in prošnjo za delo ter vadili zaposlitvene razgovore v obliki igre vlog.

KOMU JE BIL PROGRAM NAMENJEN?

Delavnice so bile namenjene vsem, ki so želeli postati aktivni iskalci zaposlitve ter dejavno načrtovati in oblikovati svojo prihodnost.

KAKO IN KJE JE POTEKAL PROGRAM?

Delavnice so potekale enkrat do dvakrat tedensko v sklopu 3. do 4. šolskih ur v popoldanskem času na sedežu zavoda (Ižanska c. 10, Ljubljana).
Program smo izvajali med marcem in aprilom 2013.

DELAVNICE

 • Delavnica samospoznavanja
 • Ustvarjalne delavnice za osebno rast
 • Trening asertivnosti
 • Izdelava osebnega zaposlitvenega načrta, ponudbe, prošnje za delo, europassa
 • Računalniške delavnice za aktivno iskanje zaposlitve
 • Treningi zaposlitvenih razgovorov