Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 
Tehniška gimnazija mladina odrasli video
Veterinarski tehnik mladina odrasli video
Naravovarstveni tehnik mladina odrasli video
Živilsko prehranski tehnik mladina odrasli video
Živilsko prehranski tehnik PTI mladina odrasli video
Slaščičar mladina odrasli video
Pek mladina odrasli video
Mesar mladina odrasli video
Pomočnik v biotehniki in oskrbi mladina odrasli  
Višješolski študijski program živilstvo in prehrana         mladina odrasli video
Višješolski študijski program gostinstvo in turizem mladina odrasli video
Drugi programi formalnega izobraževanja   odrasli  
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorijsko delo v programu tehnike gimnazije 2 Dijaki tehnike gimnazije in mentorji na podelitvi Krkinih nagrad Laboratorijsko delo v programu tehnike gimnazije  
Dijaki v programu veterinarski tehnik na praksi v edini veterinarski ambulanti v Sloveniji2 Dijaki v programu veterinarski tehnik na praksi v edini olski veterinarski ambulanti v Sloveniji 2

Srednjeolski program veterinarski tehnik2
Naravovarstveni tehniki ob olskem zelinem vrti2 Naravovarstveni tehniki izvajajo meritve v rastlinski čistilni napravi Mobilnost naravovarstevnih tehnikov na Finskem2
Živilsko prehranski tehniki v sodobno opremljenem mikrobiološkem laboratoriju2 Laboratorijsko delo v programu živilsko prehranski tehnik Srednješolski program živilsko prehranski tehnik in živilsko prehranski tehnik PTI.2
Slaščičar-slaščičarka na praktičnem delu v šolski delavnici Slaščiar_slaščičarka na praktinem delu v šolski delavnici 1 Slaščičar-slaščičarka na praktičnem delu v šolski delavnici 2 2
Program pek 1 Dijaki v programu pek v šolski delavnici program pek
Dijaki v programu mesar na praktičnem usposabljanju Mobilnost dijakov v programu mesar na Finskem Mesarji na praktičnem usposbljanju v mesariji  
Višjeolski študijski program živilstvo in prehrana Sodobno opremljena edina šolska mikropivovrana v Sloveniji Višješolski študijski program živilstvo in prehrana  
Študenti v programu gostinstvo in turizem v Centru kulinarike in turizma KULT316 Višješolski študijski program gostinstvo in turizem Janez Bratovž s študenti gostinstva in turizma  
Razredni in strokovni tabori 2 copy Fotografski krožek Dijaki vivaristinega kroka na Gimnaziji in veterinarski oli  
Tretja ura športne vzgoje Tretja ura športne vzgoje2   Tretja ura športne vzgoje kolesarjenje 1