Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Poleg naše temeljne dejavnosti, izvajanja javno veljavnih izobraževalnih programov ter programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja potekajo na BIC Ljubljana tudi druge dejavnosti, ki so usmerjene v razvojno delovanje zavoda in gospodarno ravnanje z vsemi našimi viri.
Pridobivanje evropskih sredstev nam omogoča razvojno delovanje, povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini ter razvijanje in vpeljevanje novosti v izvajanje naših izobraževalnih programov.
Naše slaščičarske in pekovske izdelke je možno kupiti v naši trgovini Slapek v paviljonu pred šolsko stavbo na Ižanski cesti 10 v Ljubljani.
Za vse znanja željne organiziramo veterinarske, pekovske, slaščičarske in kulinarične tečaje. Udeleženci pridobijo nova znanja s posameznih strokovnih področij. Izdelke, ki nastanejo v okviru posameznih tečajev, kandidati lahko odnesejo domov. Izobraževanja pripravljamo tudi zaradi potreb po usposobljenih kadrih podjetij, s katerimi sodelujemo.
V popoldanskih in večernih urah prostore uporabljamo tudi za dejavnosti, ki prihajajo iz potreb okoliša, kjer delujemo. Gospodarno ravnanje z našimi viri nam narekuje, da omogočamo vsem zainteresiranim, da lahko najamejo naše prostore za svoje potrebe. Poleg prostorov in ob različnih dogodkih pripravimo tudi različne pogostitve.