Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

JasnaKS

Pozdravljeni

vsi, ki vas zanimajo področja živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, gostinstva oz. turizma, na vsaj enem izmed njih pa načrtujete tudi svojo prihodnost in nadaljnji strokovni razvoj.
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je šolski center, ki združuje vsa ta področja na srednješolski in višješolski ravni izobraževanja za mladino: za dijake, študente ter tudi udeležence izobraževanja odraslih v osrednjeslovenski regiji in tudi na širšem področju. Poleg teh se pri nas izobražujejo tudi dijaki v programu tehniške gimnazije. 
Za nami je dolga in uspešna tradicija izobraževanja, ki sega v leto 1848, a ne temelji le na uspešnem dosedanjem delu. Zazrti smo v prihodnost, saj želimo mladim in malo manj mladim, ki se izobražujejo pri nas, omogočiti pridobiti ustrezno znanje in kompetence, ki jih potrebujejo za uspešen nadaljnji študij in poklicno pot v družbi. V spreminjajočem se okolju, za katerega je značilen tudi hiter razvoj strokovnega znanja, jim bo to znanje omogočalo uspešno nadaljnjo življenjsko pot. Prepričani smo, da so področja, na katerih izobražujemo, v Sloveniji vedno pomembnejša.
Dijakom, študentom in odraslim udeležencem omogočamo kakovostno izobraževanje v zanimivih, prenovljenih in aktualnih programih. Zagotavljamo jim dobre razmere za delo v predavalnicah, učilnicah, laboratorijih, delavnicah in športnih dvoranah v dveh šolskih stavbah, na Ižanski cesti in v Mestnem logu. Z odličnimi učitelji in predavatelji skozi izobraževalni proces vsakemu izmed njih želimo s spodbudo in z zaupanjem omogočiti, da v največji možni meri razvije svoje zmožnosti in izobraževanje oz. študij pri nas tudi uspešno zaključi.

Dobrodošli.


mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica