Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odra­slim udeležencem, da poleg splošnih pridobijo tudi stroko­vna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in tu­rizma. Usposabljamo strokovne delavce v podjetjih ter preh­ranskih in gostinskih obratih. Organiziramo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je naša najbolj temeljna usmeritev, zato dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudimo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovost­nih učnih izidov. Plodno delujemo na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili smo karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri nadaljnjih korakih v njihovem na­daljnjem izobraževanju ali zaposlitvi. Zaposlene spodbu­jamo in jim omogočamo strokovno izpopolnjevanje in jim zagotavljamo odlične delovne pogoje. Mnogo pozornosti namenjamo zadovoljstvu zaposlenih, saj uporabljamo certifikat in naziv Družini prijazno podjetje. V okolje se vključujemo s številnimi aktivnostmi, različnimi projekti in lastnimi dejavnostmi.

V svoji trgovini KRUHarije in CUKRnije okoliškim prebivalcem ponujamo slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravimo v lastni pekarski in slaščičarski delavnici, od leta 2014 pa upravljamo tudi čajnico Primula, ki se skriva v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.

Na BIC Ljubljana od leta 2015 deluje prva Šolska veterinar­ska ambulanta v Sloveniji. Od novembra leta 2015 smo del prodajno-izobraževalnega lokala na ljubljanski tržnici, Učilne okusov, ki ponuja lokalne pridelke in jedi, značilne za posa­mezne regije slovenskega podeželja. Oktobra 2015 smo odprli Center kulinarike in turizma KULT316, ki predstavlja edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Novi prostori študentom in dijakom omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so odprti tudi za širšo javnost. Sodobno opremljeni prostori so primerni za izvedbo različnih dogodkov. Predstavljamo se z demonstracijsko kuhinjo, učno kuhinjo, učno hotelsko sobo, konferenčno dvorano, vinsko kletjo, informacijsko točko, restavracijo, in kavarno. Od leta 2016 v naših prostorih deluje tudi prva šolska mikropivovarna.

KRUH CUKR 18 1 foto Andraz Kobe008  NOVO Čajnica Primula samostojna fotografija   
11.1 Šolska veterinarska ambulanta DA 1 DSC 0296 3

Sportna dvorana