Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

BIC Ljubljana je javni zavod, izobraževalna ustanova z več kot 160 letno tradicijo. Center združuje štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. V okviru naših izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem pridobiti poleg splošnega tudi strokovno znanje in kompetence s področij: živilstva in prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije ter gostinstva in turizma. Odzivamo se na potrebe iz okolja, zato poleg javno veljavnih programov izvajamo tudi druge vrste strokovnega usposabljanja in tečaje.

 10.4.6.a.gvs Dijaki programa veterinarski tehnik na Cipru 10.4.5.a Projektno delo z gensko spremenjenimi organizmi   10.4.4.tekmovanjagvs Bogata bera Krkinih nagrad in priznanj za gimnazijce BIC Ljubljana. Foto Arhiv Krke d. d. Novo mesto
 20170602 104019 2  10.4.8.h Naravoslovna delavnica na Gimnaziji in veterinarski šoli  10.3.1.a Praktično usposabljanje veterinarskih tehnikov
 670x420 OK Delo Foto 2016092715293.1 hires.jpeg0  20170316 164442  10.4.2.a tabor Skupaj z domačini smo v Zapotoku zasnovali zeliščni vrt 1
 BIC 3635  BIC 4148  DSC 0339 2
DSC 0039 2  P5122945  Sportni dan DA