Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

Lado Leskovar Irena Kuntarič Hribar mag. Jasna Kržin Stepišnik in dr. Jernej PikaloNa novinarski konferenci smo predstavili možnost brezplačne učne pomoči, ki jo v okviru projekta PanUP (Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022) ponujamo na BIC Ljubljana in tako odraslim, ki so že dlje časa izven izobraževalnega sistema pomagamo k uspešnemu zaključku izobraževanja. O ukrepih, ki jih za spodbujanje izobraževanja odraslih izvaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je spregovoril tudi minister dr. Jernej Pikalo in izpostavil, da ministrstvo ne podpira samo formalnega izobraževanja za mladino, ampak enakomerno poskrbi za vse generacije. Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je predstavila program Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022 (DIR), v okviru katerega lahko posamezniki na javnem razpisu pridobijo sredstva za povračilo šolnin. Obe priložnosti sta ključni za razvoj kariere posameznika, večje zaposljivosti, osebnega razvoja in vključenosti v družbo, tudi s ciljem večjega vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje. O prednostih vseživljenjskega učenja pa je spregovoril tudi pevec Lado Leskovar. Tukaj preberite sporočilo za javnost. Tukaj si oglejte fotogalerijo.