Kontakti | Intranet | Kazalo strani

  • 1.jpg
  • 1389711205.jpg
  • 1510050417.jpg
  • 1510050638.jpg
  • 1510050654.jpg
  • 1510050669.jpg
  • 1510050683.jpg
  • 1510050701.jpg
  • 1510050716.jpg
  • 1510050731.jpg

Osebna izkaznica

Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01/2807 600
Fax: 01/2807 620
Elek. naslov: bic@bic-lj.si   Več...

 

DSC 7790V četrtek, 4. oktobra 2018, na predvečer svetovnega dneva učiteljev, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podelilo nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.
Nagrado za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva je prejel tudi naš sodelavec mag. Bogdan Zdovc, dr. vet. med. Pred 17 leti se je s številnimi delovnimi izkušnjami iz gospodarstva in državne uprave zaposlil v Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana kot učitelj strokovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka v programu veterinarski tehnik.
Z zavzetim delom in mednarodno izmenjavo primerov dobre prakse je pripomogel k veliki prepoznavnosti zavoda BIC Ljubljana v slovenskem prostoru in na mednarodni ravni. S svojimi inovativnimi prispevki je sodeloval na številnih domačih in mednarodnih konferencah in simpozijih, je avtor petih učbenikov in treh prevodov učbenikov za strokovne module veterinarskega programa. V okviru programa veterinarski tehnik je bil pobudnik sodelovanja v mednarodnih projektih, ki so pomembno prispevali k dvigu kakovosti programa in usposobljenosti veterinarskih tehnikov. Organiziral je študijske obiske v tujini in sodeloval pri pripravah za prenovo programa s Centrom za poklicno izobraževanje RS in pri prenovi poklicne mature.

Bogdan1Mag. Bogdan Zdovc je oral ledino na področju mobilnosti veterinarskih tehnikov in učiteljev v okviru Erasmus+, ki od leta 2012 opravljajo praktično usposabljanje v Veliki Britaniji, Italiji, na Irskem, Finskem in Češkem. Zelo dejavno spremlja razvoj stroke in programa veterinarski tehnik v drugih evropskih državah v okviru združenja evropske mreže šol na področju izobraževanja veterinarskih tehnikov.
Na šoli vodi tudi številne druge dejavnosti ter spoznanja sodobne pedagoške prakse na področju izobraževanja veterinarskih tehnikov in nova znanja nesebično deli s sodelavci v strokovnem aktivu in drugimi v okviru študijskih skupin.
Sodelavcu Bogdanu Zdovcu iskreno čestitamo!